Ispitirea Domnului Isus I. Ce scop are încercarea [Luca 4.1-15]

Ispitirea Domnului Isus [Luca 4.1-15]

Să observăm mai întâi :

I. Ce scop are încercarea ?

Încercarea are cel puţin trei scopuri :

 1. maturizarea credinciosului,
 2. verificarea relaţiei personale cu Dumnezeu,
 3. pregătirea creştinului pentru o slujire eficientă.


1. Maturizarea credinciosului

I Împăraţi 3 : 7 „Acum Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu, David ; şi eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat”.

Iov 34 : 36 „Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi !

Psalmul 66 : 10 „Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul”.

În II Timotei 2 : 15 apostolul Pavel îi scrie lui Timotei :

 • Caută [gr. Spoudason, din spoudazó: “a grăbi, deci a-ţi da sârguință” ; „străduieşte-te”]
 • să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu
  • ca un om încercat [gr. dokimon, din gr. dokimos : „testat, aprobat”. Gr. dokimos „a fost folosit pentru dovedirea (testarea) monedelor, adică confirmarea faptului că erau autentice (nu contrafăcute”],
  • ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului”.

Promptitudine : „Rapiditate și punctualitate în executarea unui lucru, într-o intervenție etc.”. (MDA 2, 2010)


2. Verificarea relaţiei personale cu Dumnezeu

Psalmul 81 : 7 „Ai strigat în necaz, şi te-am izbăvit ; ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba. – (Oprire)”.

Exemple :

 • Ezechia. „Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui”. (II Cronici 32 : 31)
 • Petru : „Domnul a zis : „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta ; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.” Şi Isus i-a zis : „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.” … ”. (Luca 22 : 31 – 34)

3. Pregătirea pentru o slujire eficientă

în Psalmul 105 : 19 scrie despre Iosif că a avut parte de ispite : „ … până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului”.

Exemplu :

 • Proverbe 28 : 2 „Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi, dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinuie”. –

STUDII ASEMĂNĂTOARE :