Ispitirea Domnului Isus, III. În ce poate să constea încercarea [Luca 4.1-15]

III. Cum pot ieşi biruitor din încercare / ce trebuie să am pentru a ieşi biruitor din încercare ? [Luca 4.1-15]

În Luca 4 : 2 este folosit gr. peirazomenos din peirazó: “a face dovada, a încerca, a testa, a ispiti”. Sensul este :

 • a încerca sau a testa propria credință, virtutea, caracterul, prin încurajarea păcatului ; prin urmare, conform contextului echivalent cu a solicita păcatul, a ispiti“. (Lexicon)

Pentru a avea biruinţa / victoria spirituală atunci când sunt încercat am nevoie :

 1. să ştiu că Isus trăieşte în mine (ca Isus să trăiască în mine / în cazul celor care nu L-au primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor),
 2. să fiu plin de Duhul Sfânt,
 3. să cunosc din memorie cât mai mult din Cuvântul Lui Dumnezeu (iar Duhul Sfânt mi-l aduce aminte).

Concluzii :

I Petru 1 : 7 „ … pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos … ”.


Observăm foarte clar că de victorie are parte credinciosul în care umanul (memorarea, vegherea etc.) este împletit cu divinul (Domnul Isus, Duhul Sfânt).


Cineva spunea că :

Credinţa este mâna care prinde binecuvântările Cerului”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :

 

Ispitirea Domnului Isus, I. Ce scop are încercarea [Luca 4.1-15]

Ispitirea Domnului Isus [Luca 4.1-15]

Să observăm mai întâi :

I. Ce scop are încercarea ?

Încercarea are cel puţin trei scopuri :

 1. maturizarea credinciosului,
 2. verificarea relaţiei personale cu Dumnezeu,
 3. pregătirea creştinului pentru o slujire eficientă.

 1. Maturizarea credinciosului

I Împăraţi 3 : 7 „Acum Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu, David ; şi eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat”.

Iov 34 : 36 „Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi !

Psalmul 66 : 10 „Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul”.

În II Timotei 2 : 15 apostolul Pavel îi scrie lui Timotei :

 • Caută [gr. Spoudason, din spoudazó: “a grăbi, deci a-ţi da sârguință” ; „străduieşte-te”]
 • să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu
  • ca un om încercat [gr. dokimon, din gr. dokimos : „testat, aprobat”. Gr. dokimos „a fost folosit pentru dovedirea (testarea) monedelor, adică confirmarea faptului că erau autentice (nu contrafăcute”],
  • ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului”.

Promptitudine : „Rapiditate și punctualitate în executarea unui lucru, într-o intervenție etc.”. (MDA 2, 2010)


2. Verificarea relaţiei personale cu Dumnezeu

Psalmul 81 : 7 „Ai strigat în necaz, şi te-am izbăvit ; ţi-am răspuns în locul tainic al tunetului şi te-am încercat la apele Meriba. – (Oprire)”.

Exemple :

 • Ezechia. „Însă, când au trimis căpeteniile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care avusese loc în ţară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui”. (II Cronici 32 : 31)
 • Petru : „Domnul a zis : „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta ; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.” Şi Isus i-a zis : „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.” … ”. (Luca 22 : 31 – 34)

3. Pregătirea pentru o slujire eficientă

în Psalmul 105 : 19 scrie despre Iosif că a avut parte de ispite : „ … până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat cuvântul Domnului”.

Exemplu :

 • Proverbe 28 : 2 „Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi, dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinuie”. –

STUDII ASEMĂNĂTOARE :