Plin de puterea Duhului Sfânt sau Ispitirea Domnului Isus, Introducere [Luca 4.1-15]

Ispitirea Domnului Isus [Luca 4.1-15]

„1 Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu, 2 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea ; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit.

3 Diavolul I-a zis :
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” 4 Isus i-a răspuns : „Este scris : „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului 6 şi I-a zis : „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii ; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.
7 Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8 Drept răspuns, Isus i-a zis : „Înapoia Mea, Satano ! Este scris : „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”

9 Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis :
„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici ; 10 căci este scris : „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească” ; 11 şi : „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
12 Isus i-a răspuns : „S-a spus : „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
13 După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.
14 Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 15 El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi”. (Luca 4 : 1 – 15)

Continue reading „Plin de puterea Duhului Sfânt sau Ispitirea Domnului Isus, Introducere [Luca 4.1-15]”