Ceasul Lui. I. Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Ceasul Lui sau Coordonarea Divină [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Domnul Isus este cu noi şi la bine şi la rău, iar în spatele oricărui lucru care i se întâmplă unui credincios (într-o anumită oră / secundă) este Dumnezeu. Prin acel ceva, El ne transformă şi ne face tot mai mult asemenea Lui !

Nişte locuitori din Ierusalim ziceau : „Nu este El Acela pe care caută ei să-L omoare ? Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic ! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul ? Dar noi ştim de unde este Omul acesta ; însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.”

Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga :

Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt ! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis.”

Ei căutau deci să-L prindă ; şi nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul”. (Ioan 7 : 25 – 30) Nu a fost prins pentru că nu era încă ziua şi ora care erau precis stabilite !

În Matei 26 : 45 scrie că :

Apoi a venit la ucenici şi le-a zis : „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă !… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor”.

Marcu 14 : 35

Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela” …

Marcu 14 : 41

În sfârşit, a venit a treia oară şi le-a zis : „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă ! Destul ! A venit ceasul ! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor”.

Solomon a spus (Eclesiastul 3 : 1) că :

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui”.

Ce înseamnă : „Eu sunt cu voi / tine” ?

Isaia 41 : 10 „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine ; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău ;
1. Eu te întăresc, tot
2. Eu îţi vin în ajutor.
3. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”

Matei 28 : 20 „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că
1. Eu sunt cu voi
2. în toate zilele,
3. până la sfârşitul veacului.” Amin”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :