Neputinţele şi bolile, IV. Puterea dobândită din slăbiciune [Evrei 11 : 34]

IV. Puterea dobândită din slăbiciune [Evrei 11 : 34]

În Evrei 11 : 34 (traducerea D. Cornilescu) scrie despre oamenii credincioşi că : „[Prin credinţă] … au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe”.

1. Mai întâi vom observa cum este redat Evrei 11 : 34 în alte traduceri :

New Living Translation :

Slăbiciunea lor a fost transformată în forță. Au devenit puternici în luptă și au pus în fugă armate întregi”.

English Standard Version

„ … a stins puterea focului, a scăpat de marginea sabiei, a fost întărit din slăbiciune, a devenit puternic în război, a pus armatele străine la fugă”.


2. Vom nota cum este acest verset în limba greacă :

  • s-au vindecat de boli” [gr. edynamōthēsan apo astheneias „puterea dobândită din slăbiciune”],
  • au fost viteji în războaie” [gr. egenēthēsan ischyroi en polemō „au devenit puternici în război” / în greacă este folosit singularul].

Care a fost rezultatul ?

  • au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe”. Slăbiciunile noastre pot fi materialul prin intermediul căruia Dumnezeu ne transformă cin punct de vedere spiritual, făcându-ne puternici !

Despre Domnul Isus (în II Corinteni 13 : 4) scrie că :

În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune [gr. astheneias]; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi”.


3. Să ne amintim exemplul apostolului Pavel

În II Corinteni 12 : 5, apostolul Pavel a scris :

Cu un astfel de om mă voi lăuda ; dar, întrucât mă priveşte pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile [gr. astheneias] mele”.

Apoi în II Corinteni 12 : 9 explică de ce face acest lucru :

Şi El mi-a zis : „Harul Meu îţi este de ajuns ; căci puterea Mea în slăbiciune [gr. astheneia] este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile [gr. astheneias] mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine”.

Concluzia apostolului Pavel, poate fi şi concluzia noastră :

De aceea simt plăcere în slăbiciuni [gr. astheneias], în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos ; căci când sunt slab, atunci sunt tare”. (II Corinteni 12 : 10)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :