Neputinţele şi bolile, II. Lipsa cunoaşterii adevărului [Evrei 5.2]

II. Lipsa cunoaşterii adevărului şi a gândirii greşite (Evrei 5 : 2)

În Evrei 5 : 2 scrie despre marele preot că : „El poate fi îngăduitor [gr. metriopathein „suportă cu blândeţe, are compasiune / este blând / este moderat în pasiune”] cu cei neştiutori [gr. agnoousin „ignoranţi” poate avea şi sensul de ignorare voită] şi rătăciţi [gr. planōmenois „induşi în eroare, înşelaţi, făcuţi să rătăcească”], fiindcă şi el este cuprins [gr. perikeitai „a zăcea de jur împrejur, a înconjura, a împiedica”] de slăbiciune [gr. astenian / astheneia „se referă la o afecțiune care-l împiedică pe cineva să se bucure de ceva sau să realizeze ceea ce ar dori să facă” …]”.

New Living Translation :

Și el este capabil să se ocupe cu blândețe de oameni ignoranți și capricioși, deoarece el însuși este supus acelorași puncte slabe”.

Pentru neştiutori este folosit gr. agnoousin (din agnoeó: „a fi ignorant, a nu şti”). În Marcu 9 : 32 scrie :

Dar ucenicii nu înţelegeau [gr. ēgnooun din agnoeó] cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe”. Domnul Isus le spunea în acele momente că va fi omorât dar în a treia zi va învia.

În Luca 9 : 45 găsim scris :

Dar ucenicii nu înţelegeau [gr. ēgnooun din agnoeó] cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă ; şi se temeau să-L întrebe în privinţa aceasta”. Se poate referi şi la o neştiinţă voită.

Pentru rătăciţi este folosit gr. planōmenois ; „a rătăci, a ieşi din curs, a fi indus în eroare” … gr. planáō este rădăcina termenului englezesc, planetă („corp rătăcitor”). Este folosit de exemplu pentru oaia rătăcită (Matei 18 : 12) sau în expresia : „Nu vă lăsaţi înşelaţi” (a se vedea I Corinteni 6 : 9, 15 : 33 şi Galateni 6 : 7).

Trei exemple de gândire greşită :

  1. I Corinteni 6 : 9 – 10 „Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta : nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. Adică „nu poţi trăi oricum şi să ajungi în cer, fără a dori / avea o schimbare a vieţii”.
  2. I Corinteni 15 : 33 „Nu vă înşelaţi : „Tovărăşiile rele [ar putea fi şi telefonul un tovarăş rău ?] strică obiceiurile bune”.
  3. Galateni 6 : 7 „Nu vă înşelaţi : „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera”.

În Evrei 5 : 9 – 10 scrie, despre Domnul Isus ca Mare Preot :

Şi, după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul [gr. aitios „autorul, iniţiatorul”] unei mântuiri veşnice, căci a fost numit de Dumnezeu : Mare Preot „după rânduiala lui Melhisedec”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :