Ceasul Lui. II. Încercările credinţei [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Ceasul Lui. II. Încercările credinţei [Ioan 7.25-30, Mat. 26.45, Ecles. 3-1]

Domnul Isus este cu noi şi la bine şi la rău, iar în spatele oricărui lucru care i se întâmplă unui credincios (într-o anumită lună, zi, oră, secundă) este Dumnezeu.

Prin acel ceva, El ne transformă şi ne face tot mai mult asemenea Lui !


Prin ce / câte poate trece omul în viaţă ?

Poate avea parte de :

 1. nenorocire (Eclesiastul 9 : 12)
 2. vindecare(a) :
 • celui pentru care mă rog.
  • În Matei 8 : 13 scrie : „Apoi a zis sutaşului : „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela”.
  • Matei 15 : 28 „Atunci Isus i-a zis : „O, femeie, mare este credinţa Ta ; facă-ţi-se cum voieşti.” Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela”.
 • mea (pentru care am făcut tot ce am putut şi nu am rezolvat nimic).
  • Matei 9 : 22 „Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis : „Îndrăzneşte, fiică ! Credinţa ta te-a tămăduit.” Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela”.
 1. probleme cu justiţia (prigonirea, a se vedea Matei 10 : 19 şi Marcu 13 : 11 precum şi Luca 12 : 11 – 12).
 2. eliberarea de sub puterea demonică datorată :
 • rugăciunii mamei (Matei 15 : 28)
 • rugăciunii tatălui (Matei 17 : 18)
 1. lipsei unui loc de muncă şi primirea a ceva de lucru (Matei 20 : 3, 5, 6)
 2. primirea unei retribuţii neaşteptate (Matei 20 : 9)
 3. Revenirea Domnului (Răpirea Bisericii / Matei 24 : 36, 44, 50, Matei 25 : 13).
 4. perioada de reducere a greutăţii suferinţei şi apoi ceasul plecării în Cer (Matei 27 : 45, 46, Psalmul 41 : 3, Isaia 40 : 29).
 5. cât poate să ţină o încercare ? (Marcu 15 : 25, 33, 34, Iov 7 : 2 – 3)
 6. vremea iertării (Luca 1 : 10, Levitic 23 : 27 – 28)
 7. puterii întunericului (Luca 22 : 53)
 8. vremea bucuriei Divine (Luca 10 : 17 – 21)

Iar lista ar putea continua …


În Psalmul 49 : 18 – 19 scrie :

Să se tot creadă omul fericit în viaţă, să se tot laude cu bucuriile pe care şi le face, căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge şi nu va mai vedea lumina niciodată”.

Poate ştiind acest verset, Domnul Isus ne-a spus despre bucuria mântuirii. Orice realizări îmbucurătoare ar avea un om, viaţa trece.

Ce contează este să am siguranţa mântuirii, să fiu sigur că odată cu plecarea de pe acest pământ, voi ajunge ACASĂ unde mă aşteaptă Domnul, care vede plecarea mea, deoarece El trimite îngerii după mine !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :