În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, I. Eu am biruit [Ioan 7.12, 40, 41]

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, I. Eu am biruit  ! [Ioan 7.12, 40, 41, Ioan 16.33] Despre Domnul Isus s-a spus că :

  1. Este un om bun”. (Ioan 7 : 12)
  2. Acesta este cu adevărat Prorocul”. (Ioan 7 : 40) Ioan 9 : 17 „Iarăşi au întrebat pe orb : „Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este un proroc”, le-a răspuns el”.
  3. Acesta este Hristosul”. (Ioan 7 : 41)

Despre Domnul Isus spuneau că este : un om bun, Prorocul şi Hristosul şi totuşi L-au vorbit de rău şi I-au făcut rău. În Ioan 16 : 33, sunt notate cuvintele Domnului Isus :

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri ; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”


Victoria Lui constituie garanţia victoriei noastre !


Concluzia pentru creştin este aceasta :

Chiar dacă „în afară” vei avea uneori furtună, în interior Îl ai pe Isus iar El îţi dă puterea de-a merge înainte şi de-a ajunge la capăt victorios.

Credincioşilor din Roma, apostolul Pavel le.a scris că :

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem ; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu”. (Romani 5 : 1- 2)

Aceasta speranţă este o bogăţie interioară :

„ … Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume : Hristos în voi, nădejdea slavei”. (Coloseni 1 : 27)

Nu contează foarte mult ce se petrece în afară (a se vedea Marcu 4 : 35 – 41) atâta timp cât Isus este în corabia vieţii mele !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :