În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, II. Împotrivirea [Ioan 5.40-56]

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, II. Împotrivirea [Ioan 16.33, Ioan 740-56]

În cadrul prezentului studiu :

 1. vom defini împotrivirea, amintind apoi
 2. proorocia rostită prin Simeon despre Domnul Isus : „va stârni împotrivire”, iar mai apoi vom observa
 3. împlinirea proorociei despre împotrivirea care s-a manifestat faţă de Domnul Isus.


Introducere

Despre Domnul Isus s-a spus :

 1. Este un om bun”. (Ioan 7 : 12)
 2. Acesta este cu adevărat Prorocul”. (Ioan 7 : 40) Ioan 9 : 17 „Iarăşi au întrebat pe orb : „Tu ce zici despre El, în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este un proroc”, le-a răspuns el”.
 3. Acesta este Hristosul”. (Ioan 7 : 41)

Şi în viaţa mea, dacă Hristos trăieşte în mine (Galateni 2 : 20), voi avea parte de împotriviri pe întregul parcurs al vieţii, la fel cum şi Domnul Isus a avut probleme, pe nedrept.


Nu înseamnă că dacă tu eşti :

 1. un om bun,
 2. un om prin care Dumnezeu vorbeşte, şi ai şi
 3. ungerea Duhului Sfânt … nu vei avea probleme !

Vei avea chiar şi tu parte de împotrivire !? Problema nu este la tine, ci la cel rău care prin Adn-ul lui este rău, dar este un înfrânt care tot încearcă să i se împotrivească şi să îi facă rău oricărui om, dar în special urmaşilor lui Christos.


I. Împotrivirea

Definiţie

 • Împotrivire : „Acțiunea de a se împotrivi și rezultatul ei ; opoziție, rezistență, opunere”.
 • A se împotrivi : „A nu fi de acord, a sta, a fi, a se pune împotrivă; a se opune”.

În Luca 2 : 34 era prorocit că sus avea să fie : „un semn care va stârni împotrivire [gr. antilegomenon „vorbit împotrivă” ].


Lexicon

 • Gr. antilegó: înseamnă : „a vorbi împotriva, a contrazice, a se opune” / antí, „opus” și légō, „vorbind la o concluzie”) – exprimând opoziție ; a contrazice, mai ales într-un mod ostil (argumentativ) – adică a disputa pentru a împiedica”.
 1. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau : „Acesta este cu adevărat Prorocul.”
 2. Alţii ziceau : „Acesta este Hristosul.”
 3. Şi alţii ziceau : „Cum, din Galileea are să vină Hristosul ? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde era David ?” S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui.Unii din ei
 4. voiau să-L prindă ; dar nimeni n-a pus mâna pe El. Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la farisei. Şi aceştia le-au zis :
 5. „De ce nu L-aţi adus ?” Aprozii au răspuns : „Niciodată n-a vorbit vreun om ca Omul acesta.” Fariseii le-au răspuns :
 6. „Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire ? A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din farisei ? Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat !”
 7. Nicodim, cel care venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis :
  1. „Legea noastră osândeşte ea pe un om înainte ca
  2. să-l asculte şi
  3. să ştie ce face ?” Drept răspuns, ei i-au zis :

„Şi tu eşti din Galileea ? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.” … ”. (Ioan 7 : 40 – 53)

Aici avem numai un exemplu de stârnire a împotrivirii. Dar acest lucru era profeţit deja de aproximativ treizeci de ani înainte.


II. Proorocia :va stârni împotrivire”.

Luca 2 : 34

Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui : „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va stârni împotrivire [gr. antilegomenon]”.

Acolo nu erau prezenţi de exemplu evreii din Roma, care ştiau că : „partida aceasta [creştinismul] pretutindeni stârneşte împotrivire”.

Cum de totuşi împotrivirea contra creştinilor a continuat şi după moartea şi Învierea Domnului Isus şi continuă şi în zilele noastre ?

Realitatea este aceasta : duhul rău (care locuieşte sau îi influeanţează pe cei care-l ascultă) se împotriveşte Duhului Sfânt care locuieşte în credincioşi.


III. Împlinirea proorociei

Domnul Isus a avut parte de împtrivire (a se vedea exemplul de mai sus). În Evrei 12 : 3 scrie :

Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”.

Împotrivirea va fi reală şi în viaţa credincioşilor. În Faptele Apostolilor 28 : 22 scrie :

Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte împotrivire.


Împotrivirea de care avem parte se manifestă prin :

 1. cuvinte,
 2. atitudini,
 3. fapte.

Dar să ne amintim constant că nu contează foarte mult ce se petrece în afară (a se vedea Marcu 4 : 35 – 41) atâta timp cât Isus este în corabia vieţii mele !

La vremea Lui, Isus va linişti atât furtuna din afară (oricât ar fi de mare şi de tare este ea) şi va aduce liniştea şi pacea şi în sufletul tău.

Slavă Domnului Isus !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :