În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, III.1 Cum mă raportez eu la Isus ? [Ioan 7.40-53]

În lume veţi avea necazuri dar îndrăzniţi, III. Cum mă raportez eu la Isus ? [Ioan 7.40-53, 16.33] Pe lângă împotrivirea de care a avut parte în mod făţiş sau mai pe ascuns, Domnul Isus a avut parte şi de oameni care :

  1. L-au apreciat, dar alţii …
  2. L-au judecat greşit, iar unii …
  3. I-au făcut rău (nu s-au limitat doar la a vorbi de rău).

I. Omul care-L apreciază pe Isus (Ioan 7 : 40 – 41, 45 – 46, 50 – 51)

În această categorie au intrat unii dintre contemporanii Domnului Isus (Ioan 7 : 40 – 41), aprozii (Ioan 7 : 45 – 46) şi Nicodim (Ioan 7 : 50 – 51, la care ne vom referi în continuare).

Trei lucruri l-au caracterizat pe Nicodim. El a fost omul care a avut căutarea lui de Dumnezeu, a vorbit când a trebuit să vorbească şi a acţionat în momentele în care cei mai mulţi au dat înapoi.


1. Căutarea Lui Dumnezeu

Ioan 3 : 1, 4, 9

Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor … Nicodim I-a zis : „Cum se poate naşte un om bătrân ? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască ?” … Nicodim I-a zis : „Cum se poate face aşa ceva ?

În Ioan 3 : 12 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

„ … v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi … ”.

Nicodim L-a căutat pe Domnul Isus având întrebările şi frământările lui … iar Domnul Isus i-a răspuns !


2. A vorbit (a spus ce-a avut de spus) în momentul în care a trebuit să-I ia apărarea Domnului Isus 

Ioan 7 : 50

Nicodim, cel care venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis ...”.


3. A acţionat la momentul oportun (a făcut ce-a avut de făcut) în momentele în care cei mai mulţi au dat înapoi !

Ioan 19 : 39 – 42

Nicodim, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.

Au luat deci trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină ; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.

Din pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :