33. Egoismul, Evanghelia după Matei 5 : 44

Pădure din BraziliaUn misionar creştin rătăcind prin pădurile vechi ale Braziliei (America de sud), abia se mai putea ţinea pe picioare, de ostenit şi flămând ce era.

Atunci se nimeri să întâlnească un indian, carele cu un vânat bogat se întorcea la cortul său.

Misionarul înfometat îi ceru mâncare, dar indianul nu voi să-i dea. „De ce eşti aşa de aspru faţă de mine”, îl întrebă misionarul, „când tu şi câinelui tău îi dai mâncarea trebuincioasă, ca să nu piară de foame ?Continue reading „33. Egoismul, Evanghelia după Matei 5 : 44”

32. Calomniatorii [Iacov 4.11]

calomniatorii-iiPurtarea noastră faţă de ei. „Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii … ! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci … nu eşti împlinitor … ci judecător”. (Iacov 4 : 11)

Pahomiu ne-a arătat cum avem să ne purtăm faţă de calomniatori. Anume dacă cineva voia să calomnieze pe vre-o persoană în prezenţa sa, îndat se întorcea dela dânsul şi se strângea ca şi când ar fi auzit apropiindu-se un şarpe. Continue reading „32. Calomniatorii [Iacov 4.11]”

31. Durerea, Iov 6 : 2

Statuia lui Wenceslas, (în Praga)Regele Venzeslaus, (probabil Wenceslaus I, duce de Boemia care a trăit între 907 şi 935 d. Hr., căruia împăratul roman Otto i-a conferit post-mortem demnitatea regală), a ajuns prizonier în mâinile duşmanilor săi.

Aruncat în închisoare, îl întrebă cineva : Ce crede despre deosebirea prin care trecuse, eri rege şi azi prizonier ? Venzeslaus răspunse :

-Regele să cugete şi e preocupat de cele pământeşti, iar prizonierul de cele cereşti.  Continue reading „31. Durerea, Iov 6 : 2”

30. Castitatea (curăţia), I Timotei 4:12

magnolia-clip-artApostolul Pavel recomandă lui Timotei să se facă pildă credincioşilor cu curăţia (I Timotei 4 v. 12). În unele locuri ale Noului Testament se mai vorbeşte despre curăţie. Dar să nu credem că în Vechiul Testament nu s-ar face amintire de ea.

Înţeleptul Solomon zice : „Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori”. (Pilde 14 v. 11)

N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei”. (Pilde 6 v. 25) Acelaş Solomon spune că nu poţi să ascunzi foc în sân şi să nu te arzi şi nu poţi călca pe cărbuni aprinşi fără să suferi durere. Ioan Gură de Aur zice : Continue reading „30. Castitatea (curăţia), I Timotei 4:12”

29. Fidelitatea conjugală, Maleahi 2:16

 Odiseea 1În Osiseea lui Homer găsim preamărirea fidelităţii conjugale documentată în mod elocvent.

Penelope rămase acasă de bărbatul său care a plecat în răsboiul troian. Trec douăzeci de ani şi bărbatul nu se mai întoarce.

În timpul acesta 108 peţitori asediază pe credincioasa femeie. Văzând ea stăruinţele lor, le ceru răgaz să-şi termine o haină făcută de mâna ei. Continue reading „29. Fidelitatea conjugală, Maleahi 2:16”

28. Căsătoria (III), Evrei 13:5

Căsătoria IIMulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis : „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. (Evrei 13 : 5)

Un nobil nu-şi putea însura feciorul, pentrucă acesta se temea că nu va avea cu ce să-şi susţină soţia. Într’o zi un servitor al nobilului, veni la stăpânul său şi-l anunţă că voeşte să se căsătorească.

Nobilul află că servitorul are numai cinci mii de lei, iar mireasa două mii de lei şi zise : „Bine, cum îndrăzneşti a te căsători, când eu cunosc un tânăr cu o avere de o mie de ori mai mare şi se teme că nu-i va ajunge la căsătorie ?

Servitorul zise : „Se vede că acel tânăr n’a fost încă la biserică şi n’a auzit niciodată cuvintele : „Că Isus nu părăseşte pe ai săi”. Fiul nobilului era de faţă la această convorbire şi s’a ruşinat adânc. Tatăl său îi zise :  Continue reading „28. Căsătoria (III), Evrei 13:5”

27. Căsătoria (II), Domnul va purta de grijă, Geneza 22:14

casatoriaIoan Damashin, (a trăit între 676 şi 4 decembrie 749), istorisește următoarele :

Un tată bogat a căutat o soţie foarte bogată şi frumoasă pentru fiul său. Fiul nu era de aceeaşi părere, căci el nu găsea că tănăra aleasă de tatăl său ar întruni calităţile unei bune soţii.

Deci el a fugit dela casa tatălui său spre a nu încheia căsătoria. Ajungând într’o colibă, la aparenţă săracă, îi plăcu mult de fata omului cu coliba, căci lucra şi se ruga neîncetat. Cerându-o în căsătorie, istorisi întâmplarea cu tatăl său și declară că mai bucuros se căsătorește cu fata săracă din colibă decât cu cea bogată aleasă de tatăl său. Continue reading „27. Căsătoria (II), Domnul va purta de grijă, Geneza 22:14”

26. Căsătoria (I) Alegerea mirelui sau miresei. I Corinteni 7:39

Ieronim de RubensScopul căsătoriei este sporirea împărăției lui Dumnezeu pe calea unei rândueli cinstite. Tocmai fiind vorba de împărăția lui Dumnezeu, nu averea trebue căutată la alegerea mirelui sau a miresei.

Ieronim, (născut Sophronius Eusebius Hieronymus, născut 347, în Stridon, azi Strigova, Croația, a decedat în 30 septembrie 420, la Betleem, în Palestina), istorisește că un om de frunte cu numele Cerealis a cerut în căsătorie pe văduva tînără Marcela, ispitindu-o cu averea lui formidabilă, care îi va rămâne ei, fiind el foarte bătrân.

Mama Marcelei încă s’a învoit la această partidă pe care o socotea bună, dar Marcela a refuzat categoric zicând : Continue reading „26. Căsătoria (I) Alegerea mirelui sau miresei. I Corinteni 7:39”

25. Biserica şi intelectualii români, Evrei 10:25

ion-creangaIoan Creangă pomeneşte cu pietate de boierii români cari în anul 1857 făceau parte din divanul ad-hoc din Moldova. Iată ce zice iscusitul povestitor :

În „Divanul ad-hoc” din Moldova, erau boieri de toată mâna ; şi mai mari şi mai mici, şi mai bătrâni şi mai tineri ; şi mai învăţaţi şi mai neînvăţaţi, cum îi apucase timpul. Continue reading „25. Biserica şi intelectualii români, Evrei 10:25”

24. Cinstea, 2 Corinteni 8:21

GalbiniCăci căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor”. (II Corinteni 8 : 21)

Dumnezeu cere să ÎL cinstim şi cu fapta nu numai cu buzele. Altcum nu se poate coborî binele deplin între oameni.

Dar nu toţi oamenii cinstesc pe Dumnezeu din toată inima lor. Aceştia nu pot avea fericire, dar în schimb cei cinstiţi sunt plini de mulţumire. Continue reading „24. Cinstea, 2 Corinteni 8:21”