29. Fidelitatea conjugală, Maleahi 2:16

 Odiseea 1În Osiseea lui Homer găsim preamărirea fidelităţii conjugale documentată în mod elocvent.

Penelope rămase acasă de bărbatul său care a plecat în răsboiul troian. Trec douăzeci de ani şi bărbatul nu se mai întoarce.

În timpul acesta 108 peţitori asediază pe credincioasa femeie. Văzând ea stăruinţele lor, le ceru răgaz să-şi termine o haină făcută de mâna ei.

Ea ţesea cât ţesea în prezenţa lor, dar apoi descosea noaptea ceeace ţesuse. În chipul acesta pânza ei nu se mai isprăvia, iar timpul trecând, Odiseu se întoarse cu bine acasă la soţia sa.
Să nu uităm ce spune Dumnezeu :

Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie – zice Domnul Dumnezeul lui Israel … De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi !” (Maleahi 2 : 16)

(Sursă foto : www.pinterest.com)