27. Căsătoria (II), Domnul va purta de grijă, Geneza 22:14

casatoriaIoan Damashin, (a trăit între 676 şi 4 decembrie 749), istorisește următoarele :

Un tată bogat a căutat o soţie foarte bogată şi frumoasă pentru fiul său. Fiul nu era de aceeaşi părere, căci el nu găsea că tănăra aleasă de tatăl său ar întruni calităţile unei bune soţii.

Deci el a fugit dela casa tatălui său spre a nu încheia căsătoria. Ajungând într’o colibă, la aparenţă săracă, îi plăcu mult de fata omului cu coliba, căci lucra şi se ruga neîncetat. Cerându-o în căsătorie, istorisi întâmplarea cu tatăl său și declară că mai bucuros se căsătorește cu fata săracă din colibă decât cu cea bogată aleasă de tatăl său.

Cuvintele lui plăcură stăpânului colibei, care zise tînărului : „Deoarece ai refuzat să închei căsătoria cu o fată bogată şi preferi a lua pe a mea, fiindcă este harnică şi temătoare de Dumnezeu, ţi-o dau în căsătorie împreună cu comorile ascunse aici în colibă, despre cari încă nu ţi-am pomenit”.

Un nume al lui Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă. În cartea Geneza, găsim scris despre Avraam, că după ce a trecut prin cea mai grea încercarea a vieţii lui, (de până atunci) :

Avraam a pus locului aceluia numele : „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi : „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. (Geneza 22: 14)