28. Căsătoria (III), Evrei 13:5

Căsătoria IIMulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis : „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. (Evrei 13 : 5)

Un nobil nu-şi putea însura feciorul, pentrucă acesta se temea că nu va avea cu ce să-şi susţină soţia. Într’o zi un servitor al nobilului, veni la stăpânul său şi-l anunţă că voeşte să se căsătorească.

Nobilul află că servitorul are numai cinci mii de lei, iar mireasa două mii de lei şi zise : „Bine, cum îndrăzneşti a te căsători, când eu cunosc un tânăr cu o avere de o mie de ori mai mare şi se teme că nu-i va ajunge la căsătorie ?

Servitorul zise : „Se vede că acel tânăr n’a fost încă la biserică şi n’a auzit niciodată cuvintele : „Că Isus nu părăseşte pe ai săi”. Fiul nobilului era de faţă la această convorbire şi s’a ruşinat adânc. Tatăl său îi zise :  Continue reading „28. Căsătoria (III), Evrei 13:5”

27. Căsătoria (II), Domnul va purta de grijă, Geneza 22:14

casatoriaIoan Damashin, (a trăit între 676 şi 4 decembrie 749), istorisește următoarele :

Un tată bogat a căutat o soţie foarte bogată şi frumoasă pentru fiul său. Fiul nu era de aceeaşi părere, căci el nu găsea că tănăra aleasă de tatăl său ar întruni calităţile unei bune soţii.

Deci el a fugit dela casa tatălui său spre a nu încheia căsătoria. Ajungând într’o colibă, la aparenţă săracă, îi plăcu mult de fata omului cu coliba, căci lucra şi se ruga neîncetat. Cerându-o în căsătorie, istorisi întâmplarea cu tatăl său și declară că mai bucuros se căsătorește cu fata săracă din colibă decât cu cea bogată aleasă de tatăl său. Continue reading „27. Căsătoria (II), Domnul va purta de grijă, Geneza 22:14”

26. Căsătoria (I) Alegerea mirelui sau miresei. I Corinteni 7:39

Ieronim de RubensScopul căsătoriei este sporirea împărăției lui Dumnezeu pe calea unei rândueli cinstite. Tocmai fiind vorba de împărăția lui Dumnezeu, nu averea trebue căutată la alegerea mirelui sau a miresei.

Ieronim, (născut Sophronius Eusebius Hieronymus, născut 347, în Stridon, azi Strigova, Croația, a decedat în 30 septembrie 420, la Betleem, în Palestina), istorisește că un om de frunte cu numele Cerealis a cerut în căsătorie pe văduva tînără Marcela, ispitindu-o cu averea lui formidabilă, care îi va rămâne ei, fiind el foarte bătrân.

Mama Marcelei încă s’a învoit la această partidă pe care o socotea bună, dar Marcela a refuzat categoric zicând : Continue reading „26. Căsătoria (I) Alegerea mirelui sau miresei. I Corinteni 7:39”