30. Castitatea (curăţia), I Timotei 4:12

magnolia-clip-artApostolul Pavel recomandă lui Timotei să se facă pildă credincioşilor cu curăţia (I Timotei 4 v. 12). În unele locuri ale Noului Testament se mai vorbeşte despre curăţie. Dar să nu credem că în Vechiul Testament nu s-ar face amintire de ea.

Înţeleptul Solomon zice : „Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori”. (Pilde 14 v. 11)

N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei”. (Pilde 6 v. 25) Acelaş Solomon spune că nu poţi să ascunzi foc în sân şi să nu te arzi şi nu poţi călca pe cărbuni aprinşi fără să suferi durere. Ioan Gură de Aur zice :

Cunosc greutatea lucrului, cunosc îndârjirea luptelor şi însemnătatea luptei pentru curăţie. Este nevoie de suflet tare şi îbdrăzneţ care urăşte necurăţia. Este vorba să călcăm pe cărbuni şi să nu ne aprindem, să trecem printre săbii şi să nu ne tăiem.

Căci puterea sensualităţii este ca şi a focului sau a sabiei. Ne trebuesc ochi veghietori, răbdare, păreţi, legi şi lacăte, paznici treji şi simţire cerească. Căci de nu va păzi Domnul cetatea, zadarnic păzesc păzitorii”.

(Sursa foto : http://www.clipartpanda.com)