38. LECŢIILE PEŞTELUI [Matei 17.24-27]

38. LECŢIILE PEŞTELUI

Podcast I Pasaj Biblic : Matei 17 : 24 – 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 07 Februarie 2022 I

Domnul Isus i-a spus lui Petru : „Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi ; deschide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.” (Matei 17 : 27)

Petru a pescuit un peşte care avea un ban în gură, dar oare cum a mai muşcat şi din momeală ? Nu-i ajungea cât avea ? Avea ban ce-i mai trebuia şi mâncare ? Sau, de fapt ce putea să facă un peşte cu un ban … în apă ? Dar peştelui argintul i-a luat ochii … de aceea probabil l-a şi luat în gură, deşi el nu avea nevoie de argint ci de mâncare !

Unii însă sunt ca peştele acela … tot timpul stau numai cu banu-n gură ! Numai la aşa ceva se gândesc şi numai despre aşa ceva vorbesc : banii !


Lecţiile peştelui !
1. Fii mulţumit
2. Fii convins că Dumnezeu are grijă de tine
3. Ascultă-L pe Isus şi fă ce-ţi cere


I. Fii mulţumit

Unii sunt ca peştele, pierd tot numai datorită faptului că vor mai mult şi nu se mulţumesc cu ceea ce deja au. Există un anumit dat, iar cei ce stau cu Isus ştiu cât le este dat să deţină şi se mulţumesc cu atât :

Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer”. (Ioan 3 : 27)

Pentru creştin, venitul este stabilit de Stăpân şi este primit prin împrejurările create tot de EL !


Noi putem vorbi despre „întâmplări” dar ele sunt planificate ar în Eclesiastul 9 : 11 scrie :

Am mai văzut apoi sub soare
nu cei iuţi aleargă,
nu cei viteji câştigă războiul,
nu cei înţelepţi câştigă pâinea,
nici cei pricepuţi, bogăţia,
nici cei învăţaţi, bunăvoinţa,
ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.”

În viaţă poţi să pierzi tot dacă nu eşti mulţumit cu ceea ce ai, dacă nu te mulţumeşti şi ieşi astfel din voia Lui Dumnezeu ! Un exemplu este Iona …


II. Fii convins că Dumnezeu are grijă de tine

Purtarea de grijă a lui Dumnezeu (providenţa Divină), are două aspecte. Dumnezeu are grijă :

  1. ca uneori să pierzi (şi noi ştim că pierderea îşi are vremea ei), dar
  2. Dumnezeu are grijă ca alteori să primeşti de sus exact ceea ce ai nevoie în momentul respectiv !

În Eclesiastul 3 : 6 scrie :

„ … căutarea îşi are vremea ei, şi pierderea îşi are vremea ei ; păstrarea îşi are vremea ei … ”.

Oare de unde avea peştele banul ? Era găsit şi l-a luat în gură, dar nu l-a putut înghiţi. Aşa este providenţa Lui Dumnezeu … unul pierde întâmplător, iar altul primeşte exact ce are nevoie !

Cel ce pierde din greşeală de fapt poate … aşa este făcut să-şi plătească dările către Dumnezeu, pe care nu le dă de bunăvoie, aşa că pierde exact cât are nevoie „Petru” să dea, la momentul respectiv !


A. Nu pierdem decât atunci când Domnul vrea deşi uneori aceasta se întâmplă fiindcă luăm hotărâri greşite … Despre Amaţia scrie că la un moment dat :

A mai tocmit cu plată din Israel o sută de mii de viteji, cu o sută de talanţi de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el şi a zis :

„Împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toţi aceşti fii ai lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să ştii că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmaşului. Căci Dumnezeu are putere să te ajute şi să te facă să cazi.”

Amaţia a zis omului lui Dumnezeu : „Dar ce să fac cu cei o sută de talanţi pe care i-am dat oştii lui Israel ?”

Omul lui Dumnezeu a răspuns : „Domnul poate să-ţi dea mult mai mult decât atât.”

Atunci Amaţia a despărţit ceata care-i venise din Efraim şi a poruncit ca oamenii aceştia să se întoarcă acasă”. (II Cronici 25 : 6 – 10)

Împăratul Amaţia a acceptat pierderea ! Cât a pierdut ? O sută de talanţi de argint, transformaţi în banii noştri sunt echivalentul a aproximativ 14 milioane de euro ! Se pot lua hotărâri mari şi pe moment ! Important este să avem călăuzirea Duhului Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu pentru acum !


B. Nu pierdem decât cât hotărăşte Dumnezeu că trebuie, iar pierderea nu este numai în bani (şi la fel este şi găsirea).

Se pot pierde de exemplu :

  • persoane dragi (prin deces) …
  • timpul, (ex. pe vremea lui Ehud – Judecători 3 : 23 – 26),
  • obiecte

Practic totul poate lucra în dezavantajul unuia şi în favoarea altuia !

Nu ştim cine a pierdut şi de ce ? Dar ştim cine a găsit : Petru. Cine era Petru ? Cel ce a stat de vorbă cu Isus, cel care-I este ucenic şi care stă în ascultare şi care chiar dacă mai greşeşte uneori în vorbire, totuşi stă sub autoritatea Domnului Isus. Aşa îşi revine, iar pentru el, greşeala este doar provizorie.


III. Ascultă-L pe Isus şi fă ce-ţi cere

În viaţă este extrem de important să ai parte de un Cuvânt profetic, sau de cunoştinţă de la Domnul Isus.

În Eclesiastul 9 : 1 scrie :

Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri şi am văzut că cei neprihăniţi şi înţelepţi, şi faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea, cât şi ura. Oamenii nu ştiu nimic mai dinainte ; totul este înaintea lor în viitor.

Dar în situaţia descrisă de Evanghelistul Matei, Petru a ştiut ce era „înaintea lui”. De unde ? De la Domnul Isus. Iar ceea ce l-a pus Domnul Isus pe Petru să facă era exact voia lui Dumnezeu ! Cine a obţinut în momentele respective exact ceea ce avea nevoie ? Petru : cel ce a stat de vorbă cu Isus.

Iar obişnuitul vieţii de credinţă este ca să petrec timp suficient cu Domnul Isus. Atunci EL îmi vorbeşte (nu doar eu să-I vorbesc) sau să vorbesc despre EL !

În I Corinteni 12 : 7 scrie :

Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”.

Aşa se rezolvă problemele şi azi … printr-un cuvânt profetic ! Iar astfel de cuvinte există şi în vremea noastră !


În încheiere să ÎL rog pe Domnul Isus conform versetului scris în I Corinteni 15 : 58.

Doamne Isuse, ajută-mă şi în această zi să fiu tare, neclintit, să sporesc totdeauna în lucrul Tău şi să nu uit niciodată că osteneala mea în Domnul nu este zadarnică ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :