37. FAC UN SINGUR LUCRU [Luca 10.42 şi 18.22, Filipeni 3.13]

37. FAC UN SINGUR LUCRU

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 10 : 42 şi 18 : 22, Filipeni 3 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 06 Februarie 2022 I

În cartea I Corinteni (4 : 2), apostolul Pavel a scris : „Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui”. Aceasta înseamnă să nu fie împrăştiat din punct de vedere spiritual.
În viaţa de credinţă trebuie să am obiective clare, să ştiu în primul rând exact care este lucrul pe care trebuie să-l fac, iar de celelalte lucruri să mă preocup doar în măsura timpului rămas disponibil.

Răsplata o primeşte cel găsit credincios în lucrul încredinţat lui ! A se vedea Luca 12 : 42 – 46)


[„Şi Domnul a zis : „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită ? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa ! Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.

Dar dacă robul acela zice în inima lui : „Stăpânul meu zăboveşte să vină”; dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia în bucăţi ; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor”.]


Atunci când ne referim la responsabilitate putem observa cel puţin trei tipuri de oameni şi anume :

  1. tipul Marta : oamenii care fac şi ce trebuie şi ce nu trebuie,
  2. tipul tânărului bogat : oamenii care nu fac deloc ce trebuie,
  3. tipul apostolului Pavel : oamenii care fac numai ce trebuie făcut.

I. Marta [şişi]

Oamenii împrăştiaţi, care fac şi ce trebuie şi ce nu trebuie

În Luca 10 : 40 – 42 ne reamintim că scrie că :

Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis : „Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură ? Zi-i, dar, să-mi ajute.”

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria „ … şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua”.

Marta avea o ocazie rară. Nu în multe familii a fost Domnul Isus, iar din două persoane despre care scrie că erau prezente acolo, una era pentru El, alta era cu El. Marta era tot timpul într-o grabă : „ … a venit repede la El … ”. (Luca 10 : 40)

Încă din Vechiul Testament găsim această mentalitate. În Exod 5 : 9, faraon (care este o reprezentare a celui rău) a spus :

Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru şi să nu mai umble după năluci”.

Cu alte cuvinte : să nu aibă timp pentru partea spirituală a vieţii, pentru rugăciune (să nu stea de vorbă cu Isus, să nu citească din Cuvânt), să se preocupe doar de partea materială a vieţii.

Cumva asemănători cu Marta şi Maria au fost Esau (care semăna cu Marta). Şi el era grăbit … deşi abia venise, voia să plece), iar Iacov, (fratele lui geamăn) semăna cu Maria. El mergea : „la pas cu turma”.

Dar el a putut să se comporte aşa deoarece venea acolo după o noapte petrecută în rugăciune !

Activismul ar putea fi definit ca fiind „o umblare tot timpul”, dar care nu ne apropie de Domnul Isus. Totul repede … deoarece avem multe de făcut. Ne ocupăm cu lucruri pentru Isus, şi aceste activităţi nu se mai termină, dar ne termină pe noi, din punct de vedere spiritual !


II. Tânărul bogat [deloc]

Oamenii care nu fac deloc ce trebuie


[A se vedea Matei 19 : 16 – 22 „Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis : „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică ?” El i-a răspuns : „De ce mă întrebi : „Ce bine ?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” „Care ?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns :
„Să nu ucizi ; să nu preacurveşti; să nu furi ; să nu faci o mărturisire mincinoasă ; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi : „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Tânărul I-a zis : „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea ; ce-mi mai lipseşte ?” „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer ! Apoi vino şi urmează-Mă.” Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii”.]


Tânărul întreabă : „ … ce bine să fac ?” (Binele este o Persoană … nu o faptă). Dar omul L-a rugat pe Domnul Isus să-i clarifice lucrurile, iar în Luca (18 : 22) găsim scris răspunsul Domnului, pentru cel care îşi dorea să ajungă în Cer :

Îţi mai lipseşte un lucru : vinde tot ce ai, împarte la săraci, şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă”.

Şi cu toate acestea, deşi el a auzit Cuvântul Domnului, nu a făcut ce i-a spus Domnul Isus că are de făcut.


III. Apostolul Pavel [numai]

Oamenii care fac numai ce trebuie făcut

În Filipeni 3 : 13 – 14 el scria :

Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă [se referea la Premiul chemării cereşti]; dar fac un singur lucru : uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”.


Concluzii :

Cu cine mă asemăn ?

  • Cu Marta,
  • cu tânărul bogat, sau
  • cu Maria şi cu apostolul Pavel ?
  1. „ … un singur lucru trebuie”, i-a explicat Domnul Isus, Martei (a se vedea Luca 10 : 42).
  2. Îţi mai lipseşte un lucru”, i-a spus Domnul Isus tânărului bogat (în Luca 18 : 22) Oare care este acel lucru pentru mine ?
  3. În Filipeni 3 : 13, apostolul Pavel (omul focalizat) a spus : „Fac un singur lucru”.

Care este acel lucru pe care Dumnezeu vrea să-l fac ? Nu pot să-mi permit să mă împrăştii în multe direcţii … din momentul în care ştiu că de la Domnul Isus voi primi răsplată doar dacă am făcut ceea ce mi s-a cerut !

Cu ajutorul Lui Dumnezeu decid să rămân focalizat / concentrat numai pe ceeea ce aşteaptă Dumnezeu de la mine !


Şi în final să Îi cer ajutorul Lui Dumnezeu, conform versetelor din Filipeni 3 : 13 – 14, să mă ajute să ştiu care este voia Lui şi să rămân concentrat pe această împlinire a voii Lui :

Doamne Dumnezeule ajută-mă şi pe mine să fac un singur lucru : uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, să alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :