36. AICI ŞI ACOLO sau DUMNEZEU ESTE PESTE TOT [Psalmul 139.1–12 şi Ioan 11.21 şi 32]

36. AICI ŞI ACOLO sau DUMNEZEU ESTE PESTE TOT (este omniprezent)
I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 139 : 1 – 12 şi Ioan 11 : 21 şi 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I I 05 Februarie 2022 I

În Ioan 11 : 21 şi 32 scrie : „Doamne, dacă ai fi fost aici … ”.
În Psalmul 139 : 8 scrie : „ … iată-Te şi acolo … ”.

În Psalmul 139 : 1 – 12 scrie :

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.

Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile mele : este prea înaltă ca s-o pot prinde.

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta ?

 • Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo ;
 • dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo ;
 • dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca.
 • Dacă voi zice : „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu !” Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine ; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina”.

În Iov 34 : 21 – 22 găsim scris :

Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, priveşte paşii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea”.


Atunci când un credincios are un necaz şi-ar dori ca Dumnezeu să ajungă repede lângă el pentru a-i veni în ajutor, dar omul care în mod intenţionat face răul nu mai ştie cum să scape de Dumnezeu şi realizează că nu poate, că nu are unde să fugă şi să se ascundă de Dumnezeu !

Este bine de ştiut acest adevăr, (mai ales în momentele în care EL pare a fi departe de noi) şi anume că :

Dumnezeu este Omniprezent !

În Psalmul 145 : 18 scrie :

Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima”.

Varianta noutestamentară este aceasta :

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 20)


Din Învierea lui Lazăr (descrisă în Evanghelia după Ioan capitolul 11) putem învăţa (în special) trei lucruri despre Domnul Isus.


EL este :

 1. Atotştiutor (Omniştient) : ştie / cunoaşte totul ! (Ioan 11 : 11 – 15)
 2. Domnul Isus este Omniprezent : este peste tot ! (Ioan 11 : 6 – 7, 14 – 16)
 3. Domnul Isus este Atotputernic : poate totul ! (Ioan 11 : 23 – 25, 39 – 45)

Câteva gânduri :

 • Numai dacă Dumnezeu îngăduie un lucru, mi se poate întâmpla ceva neplăcut, nedorit sau neaşteptat, dar (numai prin credinţă) pot oarecum realiza că acel ceva, îmi face bine, fiind spre binele meu, chiar dacă eu nu pot pătrunde cu adevărat înţelesul spiritual al întâmplării respective !
 • Isus nu vine când vreau eu … şi intervine când nu mă mai aştept !
 • Dumnezeu îţi face bine … mai ales atunci când tu crezi că-ţi face rău !
 • Intervenţia Lui este în momentul decis de El şi în modul ales de El !

Apostolul Pavel scria :

„ … ştim că toate lucrurile [gr. panta, literal „toate”, în original nu este folosit şi cuvântul lucrurile] lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. (Romani 8 : 28)

Toate lucrează … şi oamenii ce fac ? Toate se referă la împrejurări, situaţii etc., de care un credincios are parte la un moment dat. Putem să ne gândim de exemplu la Iosif (prin ce a trecut), sau la Iov (câte a avut de suferit) …


În Ioan 11 : 3 – 6 scrie :

Surorile au trimis la Isus să-I spună : „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.” Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis :

„Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”

Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era”.

Atotputernic înseamnă şi că Dumnezeu poate să spună : Nu, unui prieten care-L roagă pentru vindecarea unui bolnav aflat în stadiul terminal ! Este o putere mult mai mare decât cea necesară pentru a-i sări imediat în ajutor !


În încheiere să fac o rugăciune cum scrie în Efeseni 5 : 20

Doamne Tată şi Dumnezeule Atotputernic, Îţi mulţumesc întotdeauna pentru toate lucrurile pe care Tu le laşi în viaţa mea, în Numele Domnului Isus Hristos ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :