135 I 2023. LINIȘTEA NEPĂSĂTOARE [Proverbe 24.11–12 I Ezechiel 16.49 I Apocalipsa 3.17-20]

135 I 2023. LINIȘTEA NEPĂSĂTOARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Proverbe 24 : 11 – 12 I Ezechiel 16 : 49 I Apocalipsa 3 : 17 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Mai 2023 I

Ceea ce ne îngrijorează la ora actuală este liniştea nepăsătoare a credincioşilor vestici (categorie din care facem și noi parte), care este o liniște falsă dar în care trăiesc și unii creștini care ori nu realizează urgența câștigării sufletelor (care altfel vor ajunge în pedeapsa veșnică), ori sunt răzvrătiţi cu bună ştiinţă, alegând să nu asculte de Dumnezeu (prin faptul că nu spun nimănui Evanghelia) iar prin tăcerea lor, implicit își fac pe plac și își conservă nivelul de trai dar ceea ce trebuie să știm clar este faptul că va exista o Zi a Judecății, o zi a dării socotelii înaintea Lui Dumnezeu ! Și trebuie să știm că vor exista consecințe …

În Proverbe 24 : 11 – 12 am fost avertizați :

Izbăveşte pe cei târâţi la moarte şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi.

– Dacă zici : „Ah ! N-am ştiut !”…

Crezi că

  • nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi
  • Cel ce veghează asupra sufletului tău ? Şi
  • nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui ?

În Geneza capitolul 19 este descrisă distrugerea cetății Sodoma și aparent cetatea a fost distrusă din cauza imoralității locuitorilor ei dar rămânem oarecum surprinși când peste peste ani, prin proorocul Ezechiel, Dumnezeu a rostit aceste cuvinte :

Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma :

  • era îngâmfată,
  • trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi
  • nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit”. (Ezechiel 16 : 49)

Dacă stăm bine să ne gândim, oare această descriere nu seamănă cu a credincioșilor din Laodicea ? Credinciosul din Laodiceea gândește despre el astfel (dar totuși are harul de-a auzi și ce spune Domnul Isus despre el, adică primește șansa pocăinței) :

Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti ; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale ; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te !

Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine”.(Apocalipsa 3 : 17 – 20)

Genul acesta de credincios vede rău, deoarece privește la ce deține din punct de vedere material și nu vede deloc cât de sărac este din punct de vedere spiritual !


Diferența o face ungerea Divină despre care apostolul Ioan a scris :

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva ; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea”. (I Ioan 2 : 27)


Am ungerea Duhului Sfânt ?

Am untdelemnul Divin prin care Dumnezeu confirmă că sunt al Lui ?

Îmi potrivesc viața după Biblie sau caut să potrivesc Biblia după viața mea ?


Doamne ajută-mă și pe mine să devin un câștigător dee suflete și dă-mi Te rog și mie victorie în lupta cu mine însumi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :