134 I 2023. DESCOPERIREA SECRETELOR ÎMPĂRĂȚIEI CERURILOR [Matei 13.10–18 I Apocalipsa 1.12–13, 16 și 20 I Psalmul 119.130]

134 I 2023. DESCOPERIREA SECRETELOR ÎMPĂRĂȚIEI CERURILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 13 : 10 – 18 I Apocalipsa 1 : 12 – 13, 16 și 20 I Psalmul 119 : 130 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Mai 2023 I

În meditația de azi, doar vom aminti necesitatea revelației Divine iar noi știm că pentru a avea parte de împlinirea promisiunilor Lui Dumnezeu în viața noastră, trebuie ca mai întâi să cunoaștem aceste promisiuni, (în traducerea Cornilescu este folosit cuvântul făgăduințe) pe care Dumnezeu ni le-a făcut.

Dar inclusiv această cunoaștere este tot un dar de la Dumnezeu deoarece în Cuvântul Lui Dumnezeu există și secrete sau taine ale Împărăției Cerurilor, pe care nu oricine le cunoaște.

Cuvântul folosit pentru „taine” este mystḗrion. Acest cuvânt este folosit de douăzeci și opt de ori în Noul Testament și conform Lexiconului Biblic se referă la : „ceea ce poate fi cunoscut doar prin revelație, adică pentru că Dumnezeu îl descoperă”.

Despte taine a vorbit Domnul Isus de trei ori, apostolul Ioan de patru ori, iar apostolul Pavel a folosit acest cuvânt de douăzeci și unu de ori.

Pentru a argumenta faptul că există taine, vom aminti două pasaje Biblice care arată exact acest adevăr :
1. Matei 13 : 10 – 18 și
2. Apocalipsa 1 : 12 – 13, 16 și 20.


În primul pasaj și anume cel din Matei 13 : 10 – 18 scrie că după auzirea Pildei Semănătorului :

Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis : „De ce le vorbeşti în pilde ?” Isus le-a răspuns :

„Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos ; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are.

De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice :

„Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege ; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit ; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.”

Dar ferice de ochii voştri că văd ; şi de urechile voastre că aud ! Adevărat vă spun că mulţi proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut ; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit. Ascultaţi, dar, ce înseamnă pilda semănătorului : …”.


Tainele le pot afla numai ucenicii Domnului Isus, iar condițiile uceniciei au fost spuse de Domnul Isus și nu sunt ușoare. Primul pas al uceniciei, al învățării de la Domnul Isus este cel al dedicării totale pentru Dumnezeu.

Cel de-al doilea pasaj, a fost scris de apostolul Ioan care a notat următoarele :

M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi, când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur. Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului … În mâna dreaptă ţinea şapte stele”. (Apocalipsa 1 : 12 – 13, 16)

Iar Domnul Isus i-a explicat lui apostolului Ioan :

Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur : cele şapte stele sunt îngerii celor şapte biserici ; şi cele şapte sfeşnice sunt şapte biserici”. (Apocalipsa 1 : 20)

Vom nota doar faptul că aceste taine apostolul Ioan nu le-ar fi putut înțelege dacă Domnul Isus nu i-ar fi explicat ce însemnătate au cele văzute de el.

În Psalmul 119 : 130 este notată rugăciunea în care psalmistul a notat despre Dumnezeu acest adevăr :

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate”.

Pentru „descoperire” în ebraică este folosit pethach care înseamnă : „o deschidere, desfășurare” iar acest cuvânt este întrebuințat o singură dată în Vechiul Testament.

În această imagine, Cuvântul Lui Dumnezeu este asemenea unei uși închise pe care numai dacă cineva ți-o deschide poți pătrunde dincolo, adică poți înțelege exact la ce se referă acel cuvânt al Lui Dumnezeu.


În final să facem această rugăciune :

Doamne Isuse, ajută-mă să fiu disciplinat în citirea constantă a Cuvântului Tău și dă-mi Harul de-a avea parte de descoperirile pe care numai TU le poți oferi celui care vrea să înțeleagă cu adevărat Cuvântul Tău într-un mod corect și păzește-mă de înțelegerea greșită a Cuvântului Tău care mă poate duce departe de Tine și de voia Ta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :