133 I 2023. DOUĂ PORTRETE SPIRITUALE [Faptele Apostolilor 13.14–50 I Faptele Apostolilor 14.19–20 I Luca 11.52]

133 I 2023. DOUĂ PORTRETE SPIRITUALE

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 13 : 14 – 50 I Faptele Apostolilor 14 : 19 – 20 I Luca 11 : 52 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Mai 2023 I

Care este portretul spiritual al unui om care singur se taie de pe Lista pentru Cer ?

Este un om care :

  • a auzit la viața lui Cuvântul Lui Dumnezeu, dar
  • este invidios (tare se mai preocupă de alții în loc să-și vadă de viața lui cu Dumnezeu) și
  • îi provoacă la violență împotriva oamenilor Lui Dumnezeu pe cei din jurul lui.

Dar care este portretul credinciosului spiritual ?

Este omul care își potrivește viața după voia Lui Dumnezeu într-un mod total !


În Faptele Apostolilor 13 : 14 – 50 este descrisă activitatea apostolului Pavel și a lui Barnaba în Antiohia din Pisidia. După primul mesaj Biblic avut în sinagoga locală :

Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri.

Şi, după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei şi-i îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu.

În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l batjocoreau.

Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală :

„Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă ; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici [adică nedemni] de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.

Căci aşa ne-a poruncit Domnul : „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara.

Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor.

Pavel şi Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor şi s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 13 : 42 – 52)


Pavel și Barnaba au fost oameni dintr-o bucată. Nu au stat acolo unde nu erau bine primiți ci au gândit exact ca Domnul Isus, deoarece în ei era (și este și în noi) Duhul Sfânt.

Domnul Isus când nu a fost primit într-una din cetățile Samariei a plecat mai departe fără a avea vreun resentiment față de cei care nu L-au vrut acolo. În fond era o decizie personală (a se vedea Luca 9 : 51 – 56).

Dar deși Pavel și Barnaba nu li s-au împotrivit iudeilor din Antiohia, nu la fel gândeau evreii respectivi așa că în Faptele Apostolilor 14 : 19 – 20 citim că la nu mult timp după aceea :

„ … au venit pe neaşteptate din Antiohia şi Iconia nişte iudei care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate”.

Atunci când recitim cuvintele spuse de apostoli iudeilor din Antiohia nu am spune că evreii ar avea vreo vină :

Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă ; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri”. (Faptele Apostolilor 13 : 46)


Am spune noi :

Hotărârea de-a nu accepta mântuirea oferită gratis a fost o decizie personală” dar nu este așa, deoarece faptele iudeilor au dovedit că erau profund vinovați.

De ce ?

În Luca 11 : 52, sunt notate cuvintele Domnul Isus care a spus :

Vai de voi, învăţători ai Legii ! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei : nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat să intre.”

Este ca și cum o grupare de oameni au în posesia lor cheia de la Ușa Cerului. Ei nu numai că nu vor să ajungă în Cer dar nu îi lasă nici pe alții să ajungă cu Dumnezeu, ori aceasta este ceva demonic !

Așa erau și evreii din Antiohia, nu numai că nu au acceptat Harul Lui Dumnezeu pentru ei, dar au făcut în așa fel încât nici ceilalți oameni din cetate să nu mai audă Cuvântul Lui Dumnezeu, iar mai apoi când au auzit (probabil) că apostolii vestesc Evanghelia într-o altă localitate, au mers și acolo pentru ca nici acei oameni să nu mai audă Cuvântul Lui Dumnezeu.


Ce metode au folosit cei ce erau împotriva creștinilor ?

  1. Întărâtarea împotriva apostolilor,
  2. stârnirea prigonirii împotriva oamenilor Lui Dumnezeu și
  3. ațâțarea altora.

Dar apostolii au ascultat de Cuvântul Domnului Isus și :

  1. nu li s-au împotrivit (a se vedea Matei 5 : 39 „să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău”);
  2. și-au scuturat praful de pe picioare exact cum li s-a cerut să facă. În Luca 9 : 5 scrie : „Şi, dacă nu vă vor primi oamenii, să ieşiţi din cetatea aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor.” Mărturia, proba trebuie arătată la judecată pentru a dovedi vinovăția iar aceasta înseamnă că undeva se păstrează inclusiv acel praf ceea ce ne face să deducem că a fost colectat imediat … numai dar Dumnezeu poate separa praful căzut de praful în care a căzut praful de pe picioarele a doi oameni și să-l și poată păstra pentru mii de ani …
  3. au plecat într-o altă cetate. În Matei 10 : 23 scrie : „Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta”.

Doamne Isuse, dă-mi Te rog și mie Harul de-a avea parte de-o călăuzire foarte bune din partea Duhului Sfânt și ajută-mă ca nu numai să cunosc foarte bine Cuvântul Tău ci și să-mi potrivesc viața exact după Cuvântul Tău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :