136 I 2023. METODE DE PERSECUȚIE A CREȘTINILOR [Psalmul 119.130 I Faptele Apostolilor 13.50 și 14.19–20]

136 I 2023. METODE DE PERSECUȚIE A CREȘTINILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Psalmul 119 : 130 I Faptele Apostolilor 13 : 50 și 14 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Mai 2023 I

Cuvântul Lui Dumnezeu este asemenea unei uși închise pe care numai dacă cineva ți-o deschide poți pătrunde dincolo, adică poți înțelege exact la ce se referă acel cuvânt al Lui Dumnezeu.

În Psalmul 119 : 130 este notată rugăciunea în care psalmistul a notat despre Dumnezeu acest adevăr :

Descoperirea cuvintelor Tale lumină, pricepere celor fără răutate”.

Pentru „descoperire” în ebraică este folosit pethach care înseamnă : „o deschidere, desfășurare” iar acest cuvânt este întrebuințat o singură dată în Vechiul Testament.


Citind Cuvântul Lui Dumnezeu, numai cu ajutorul Duhului Sfânt putem înțelege Cuvântul scris iar azi ne vom referi la metodele folosite de cel rău contra creștinilor.

Reamintim că din Faptele Apostolilor 13 : 50 și apoi în capitolul 14 : 19 – 20, putem desprinde modul de acțiune al celui rău care se folosește de factorul uman și chiar dacă au trecut apropae două mii de ani de atunci deși la ora actuală sunt alți oameni, același duh al Celui rău acționează și acum împotriva creștinilor.


În pasajele menționate mai sus este scris că :

„ … iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor”. (Faptele Apostolilor 13 : 50)

Iar în Faptele Apostolilor 14 : 19 – 20, este scris tot despre cei care le-au făcut rău creștinilor și cu puțin timp mai înainte că după aceea la puțin timp :

„ … au venit pe neaşteptate din Antiohia şi Iconia nişte iudei care au aţâţat pe noroade.

Aceştia, după ce au împroşcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate”.


Ce metode de persecuție au fost folosit de oamenii care s-au poziționat împotriva creștinilor din primul secol ?

1. întărâtarea unor oameni împotriva creștinilor,
2. stârnirea prigonirii împotriva oamenilor Lui Dumnezeu și
3. ațâțarea altora la fapte de violență împotriva credincioșilor.


Putem observa limpede că exact același fel de persecuție o regăsim și în zilele noastre (în locuri diferite de pe glob) !


Doamne Isuse, ajută-ne ca indiferent de probleme să nu ne abatem de la Calea Ta și de la voia Ta ci să pășim exact pe urmele Tale ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :