197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda robului nemilostiv, I, Contabilul, (Matei 18.21-35)

Pilda robului nemilostiv (necesitatea iertării acordate necondiţionat, la fel cum o primim şi noi de la Domnul Isus) :

Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis : „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea ? Până la şapte ori ?” Isus i-a zis : „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. Continue reading „Pilda robului nemilostiv, I, Contabilul, (Matei 18.21-35)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda nunţii Fiului de Împărat, Matei 22.1-14

Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis : „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.

 • A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă ; dar ei n-au vrut să vină.
 • A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis : „Spuneţi celor poftiţi : „Iată că am gătit ospăţul meu ; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate ; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat : unul la holda lui, şi altul la negustoria lui.

Continue reading „Pilda nunţii Fiului de Împărat, Matei 22.1-14”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Corectarea gândirii greşite (Luca 12.13-24)

Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.”

„Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi ?”

Apoi le-a zis : „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani ; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta : Continue reading „Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Corectarea gândirii greşite (Luca 12.13-24)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ (II), Matei 13.45-46

În Evanghelia după Matei în capitolul 13 sunt scrise şapte pilde. Nu toate au şi tâlcuirea … Pilda negustorului poate fi sintetizată astfel : Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor [Isus] care caută mărgăritare frumoase.

Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ [Biserica], se duce [pleacă] de vinde tot ce are [toate lucrurile, Jertfa de pe cruce] şi-l cumpără”. (Matei 13 : 45 – 46). Continue reading „Pilda negustorului căutător de perle de mare preţ (II), Matei 13.45-46”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda celor doi fii (III), Adevăr sau minciună ? (Matei 21.28-32)

Cuvântul pe care îl rostesc este un adevăr sau o minciună ? Cum funcţionează omul ? De ce unii ÎL ascultă pe Dumnezeu şi fac ce li se cere, iar alţii nu trec imediat la fapte ?

Trei gânduri din Pilda celor doi fii :

I. Dumnezeu întotdeauna spune numai Adevărul, iar copiii Lui sunt ca EL ! Continue reading „Pilda celor doi fii (III), Adevăr sau minciună ? (Matei 21.28-32)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda celor doi fii (II) sau Trei gânduri despre luarea deciziilor ! (Matei 21.28–32)

Ce credeţi ? Un om avea doi feciori ;

[1]. şi s-a dus la cel dintâi şi i-a zis : „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea !” „Nu vreau”, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău şi s-a dus.
[2.] S-a dus şi la celălalt şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns : „Mă duc, doamne !” Şi nu s-a dus.

Care din amândoi a făcut voia tatălui său ?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a zis : „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Continue reading „Pilda celor doi fii (II) sau Trei gânduri despre luarea deciziilor ! (Matei 21.28–32)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda smochinului neroditor, (II) Luca 13.1-9

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.

„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Continue reading „Pilda smochinului neroditor, (II) Luca 13.1-9”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda talanţilor (IV), Matei 25:18-19, 24-25

Pilda talanţilor (IV) sau Tehnicile demonice de manipulare (care în aparenţă par a fi inofensive) …

Cel ce nu primise decât un talant  [Domnul subliniază clar nemulţumirea lui faţă de Stăpân]

s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala … Cel ce nu primise decât un talant 

a venit şi el şi a zis : „Doamne, am ştiut că eşti

 • om aspru, care
 • seceri de unde n-ai semănat şi
 • strângi de unde n-ai vânturat :
 • mi-a fost teamă şi
 • m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ ;

iată-ţi ce este al tău !” (Matei 25 : 18 – 19, 24 – 25).

Continue reading „Pilda talanţilor (IV), Matei 25:18-19, 24-25”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda copilaşilor (II), Matei 11:16–19

Piatra, duhul şi copiii

I. Piatra

Unii strigă, alţii aud, dar sunt împietriţi şi nu reacţionează cum ar fi firesc :

Căci inima acestui popor s-a împietrit ; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec”. Continue reading „Pilda copilaşilor (II), Matei 11:16–19”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda copilaşilor (I), Matei 11:16–19

Un alt titlu poate fi : Plantarea de seminţe … pe stâncă !

Cu cine voi asemăna neamul acesta [trad G.B.V. „generaţia aceasta” ] de oameni ? Seamănă cu nişte copilaşi care şed în pieţe şi strigă la tovarăşii lor : „V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat ; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.”  Căci

 • a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic : „Are drac !”
 • A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic : „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor !

Continue reading „Pilda copilaşilor (I), Matei 11:16–19”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.12) Fapte bune nu vorbe fără rost (Tit 3:9)

Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni !

Dar de întrebările nebune [gr. mōras], de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, [gr. periistaso] căci sunt nefolositoare şi zadarnice”.

Tit 3 : 8 – 9 Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.12) Fapte bune nu vorbe fără rost (Tit 3:9)”

197. Foaia Creştinului, Nr. 197, D.10 Decembrie 2017

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.11) Comportamentul nepotrivit (2 Timotei 2:23)

Fereşte-te [gr. paraitou „refuză”] de întrebările nebune [gr. mōras] şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere [gr. gennōsin de la gennaó “a concepe / zămisli / plămădi”] la certuri”. (II Timotei 2 : 23)

 • New International Version : „Să nu ai nimic de-a face cu argumentele nebuneşti şi stupide pentru că acestea produc certuri”.
 • English Standard Version : „Să nu ai de-a face cu controversele prosteşti şi ignorante ; ştii că dau naştere la certuri”.
 • Traducerea Emil Pascal. „Fereşte-te de scotocirile neghioabe şi fără noimă. Ştii că dau naştere la certuri”.

Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.11) Comportamentul nepotrivit (2 Timotei 2:23)”