Nr. 173

Pilda smochinului neroditor, (II) Luca 13:1-9

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.

„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Continue reading „Pilda smochinului neroditor, (II) Luca 13:1-9”

Nr. 173

Pilda talanţilor (IV), Matei 25:18-19, 24-25

Pilda talanţilor (IV) sau Tehnicile demonice de manipulare (care în aparenţă par a fi inofensive) …

Cel ce nu primise decât un talant  [Domnul subliniază clar nemulţumirea lui faţă de Stăpân]

s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteala … Cel ce nu primise decât un talant 

a venit şi el şi a zis : „Doamne, am ştiut că eşti

 • om aspru, care
 • seceri de unde n-ai semănat şi
 • strângi de unde n-ai vânturat :
 • mi-a fost teamă şi
 • m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ ;

iată-ţi ce este al tău !” (Matei 25 : 18 – 19, 24 – 25).

Continue reading „Pilda talanţilor (IV), Matei 25:18-19, 24-25”

Nr. 173

Pilda copilaşilor (II), Matei 11:16–19

Piatra, duhul şi copiii

I. Piatra

Unii strigă, alţii aud, dar sunt împietriţi şi nu reacţionează cum ar fi firesc :

Căci inima acestui popor s-a împietrit ; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec”. Continue reading „Pilda copilaşilor (II), Matei 11:16–19”

Nr. 173

Pilda copilaşilor (I), Matei 11:16–19

Un alt titlu poate fi : Plantarea de seminţe … pe stâncă !

Cu cine voi asemăna neamul acesta [trad G.B.V. „generaţia aceasta” ] de oameni ? Seamănă cu nişte copilaşi care şed în pieţe şi strigă la tovarăşii lor : „V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat ; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.”  Căci

 • a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic : „Are drac !”
 • A venit Fiul omului mâncând şi bând, şi ei zic : „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor !

Continue reading „Pilda copilaşilor (I), Matei 11:16–19”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.12) Fapte bune nu vorbe fără rost (Tit 3:9)

Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni !

Dar de întrebările nebune [gr. mōras], de înşirările de neamuri, de certuri şi ciorovăieli privitoare la Lege, fereşte-te, [gr. periistaso] căci sunt nefolositoare şi zadarnice”.

Tit 3 : 8 – 9 Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.12) Fapte bune nu vorbe fără rost (Tit 3:9)”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.11) Comportamentul nepotrivit (2 Timotei 2:23)

Fereşte-te [gr. paraitou „refuză”] de întrebările nebune [gr. mōras] şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere [gr. gennōsin de la gennaó “a concepe / zămisli / plămădi”] la certuri”. (II Timotei 2 : 23)

 • New International Version : „Să nu ai nimic de-a face cu argumentele nebuneşti şi stupide pentru că acestea produc certuri”.
 • English Standard Version : „Să nu ai de-a face cu controversele prosteşti şi ignorante ; ştii că dau naştere la certuri”.
 • Traducerea Emil Pascal. „Fereşte-te de scotocirile neghioabe şi fără noimă. Ştii că dau naştere la certuri”.

Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.11) Comportamentul nepotrivit (2 Timotei 2:23)”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.10) Răsturnarea valorilor personale (I Corinteni 4:10)

Noi suntem nebuni [gr. mōroi] pentru Hristos ; voi, înţelepţi în Hristos ! Noi, slabi [gr. astheneis]; voi, tari ! Voi, puşi în cinste ; noi, dispreţuiţi !”. (I Corinteni 4 : 10)

Cum erau priviţi creştinii adevăraţi ? Ca fiind :

 • nebuni ;
 • slabi ;
 • de dispreţuit.

Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.10) Răsturnarea valorilor personale (I Corinteni 4:10)”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.9) Autoînşelarea (I Corinteni 3:18)

Nimeni să nu se înşele [gr. exapatatō „a înşela”]: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun [gr. mōros], ca să ajungă înţelept”. (I Corinteni 3 : 18)

A înşela : „A induce în eroare, a abuza de buna-credință a cuiva ; a amăgi”. (DEX) În (Nodex 2002) este dată o definiţie interesantă : „A lua un neadevăr drept adevăr ; a cădea în eroare”.
Sinonime : a ademeni, a fermeca.


Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale.9) Autoînşelarea (I Corinteni 3:18)”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 8) Dispreţuirea fraţilor de credinţă „neînsemnaţi” (I Corinteni 1:27)

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune [gr. mōra] ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite … ”. (I Corinteni 1 : 27)

Apostolul Pavel, în cartea I Corinteni foloseşte cuvântul nebun cu înţelesul de lucru considerat a fi fără valoare, deşi este cât se poate de important, accentuând tocmai faptul că, omul poate judeca extrem de greşit. Iar când un om priveşte aurul şi întreabă : Ce este cu paiele acestea ? … nu mai ai ce spune. Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 8) Dispreţuirea fraţilor de credinţă „neînsemnaţi” (I Corinteni 1:27)”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 7) Neglijarea crucii / Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei (I Corinteni 1:25)

Căci nebunia [gr. mōron] lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii ; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii”. (I Corinteni 1 : 25)

În context (în versetele 23 – 24), apostolul Pavel scria : „ … noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care

 • pentru iudei este o pricină de poticnire, şi
 • pentru Neamuri, o nebunie [gr. mōrian] ; dar
 • pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu”.

Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 7) Neglijarea crucii / Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei (I Corinteni 1:25)”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 6) Pretenţii nejustificate sau Oamenii povară (Evanghelia după Matei 25:8)

Cele nechibzuite [gr. mōrai] au zis celor înţelepte : „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele”. (Evanghelia după Matei 25 : 8)


I. Pretenţiile nejustificate

Fac puţin dar cer mult … am pretenţii să fiu ajutat, fără să fi îndeplinit nici măcar ceea ce ştiam limpede că eu trebuia să fac ! Îi stresez pe oamenii lui Dumnezeu, deşi ştiu că nu-mi fac nici măcar partea mea. Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 6) Pretenţii nejustificate sau Oamenii povară (Evanghelia după Matei 25:8)”

Nr. 173

Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 5) Nepăsarea. Neglijarea botezului în Duhul Sfânt (Evanghelia după Matei 25:3)

Cele nechibzuite [gr. mōrai], când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn … ”. (Evanghelia după Matei 25 : 3)

Cum să ia untdelemn şi în ce să-l pună ? Ce-ar fi trebuit să mai facă ? Cu ce s-au deosebit de fecioarele înţelepte ?

Domnul Isus a folosit aici cuvântul nebun ! Un om trebuie să fie exact aşa … dacă poate să-L aştepţe (să zică că ÎL aşteaptă) pe Isus … şi să nu fie pregătit pentru Răpirea Bisericii ! Continue reading „Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 5) Nepăsarea. Neglijarea botezului în Duhul Sfânt (Evanghelia după Matei 25:3)”