Pilda vierilor sau Harul, păcatul (nedreptatea) şi plata păcatului (III) I Păcatul I Marcu 12.1-12

Pilda Vierilor

PILDA VIERILOR

II. Păcatul (nedreptatea)

Uneori viaţa pare a fi (şi chiar este) foarte nedreaptă

În Marcu 12 : 2 – 8 scrie că omul / Proprietarul / Cel plecat de pe pământ :

„ … a trimis la vieri un rob, ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut şi l-au trimis înapoi cu mâinile goale.

A trimis iarăşi la ei un alt rob ; ei l-au rănit la cap şi l-au batjocorit.

A mai trimis un altul pe care l-au omorât ; apoi a trimis mulţi alţii, dintre care, pe unii i-au bătut, iar pe alţii i-au omorât.

Mai avea un singur fiu preaiubit ; la urmă, l-a trimis şi pe el la ei. „Vor primi cu cinste pe fiul meu !”, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei :

„Iată moştenitorul ; veniţi să-l omorâm, şi moştenirea va fi a noastră.” Şi au pus mâna pe el, l-au omorât şi i-au aruncat trupul afară din vie”.

Păcate făcute în diferite forme, iar Dumnezeu deşi vede ce li se întâmplă trimişilor Lui, nu intervine … de aceea vom pune accentul pe Harul Lui Dumnezeu, (în baza căruia cel ce păcătuieşte are parte de îngăduinţa Lui Dumnezeu, în speranţa că el / păcătosul se va căi, îşi va cere iertare de la Stăpân şi totul se va schimba) …

Prin Ezechiel (în capitolul 33 : 11) Dumnezeu a vorbit astfel :

Spune-le : „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiascăÎntoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea ! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel ?


[De observat că răutatea vierilor nu-L poate atinge pe omul plecat din ţară (proprietarul viei, pe Dumnezeu Domnul Isus, pe Cel înălţat la Cer), dar le poate face rău trimişilor lui (apostolilor).

În Iov 35 : 5 – 8 scrie :

Uită-te spre ceruri şi priveşte ! Vezi norii cât de sus sunt faţă de tine ? Dacă păcătuieşti, ce rău Îi faci Lui ?

Şi când păcatele ţi se înmulţesc, ce-I faci Lui ? Dacă eşti drept, ce-I dai Lui ? Ce primeşte El din mâna ta ?

Răutatea ta nu poate vătăma decât semenului tău, dreptatea ta nu foloseşte decât fiului omului”].


[De observat că răutatea vierilor nu-L poate atinge pe omul plecat din ţară / proprietarul viei, pe Dumnezeu Domnul Isus, pe Cel înălţat la Cer), dar le poate face rău trimişilor lui (apostolilor) … ].


Dumnezeu :

  • nu l-a ajutat pe Abel să scape de Cain (deşi avea la îndemână multe metode prin care putea să intervină în ajutorul lui Abel, iar Cain / răul nu ar fi făcut ce voia el), pe Ilie în schimb l-a ajutat şi a coborât foc din Cer peste potenţialii răufăcători …
  • Iacov a murit ca martir iar Dumnezeu nu a intervenit deloc, dar pentru Petru, care era tot apostol şi făcea parte din acelaşi grup, Dumnezeu a trimis un înger din Cer … ori noi ştim că îngerii sunt : „duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea … ”. (Evrei 1 : 14)

Harul Lui Dumnezeu poate consta în :

  • îngăduirea răului pe care un aşa zis credincios îl face altuia. În Pilda vierilor, conducerea religioasă face mult rău adevăraţilor credincioşi, iar Dumnezeu nu intervine după prima abatere, aşa că urmează al doilea rău, al treilea şi abia după ce Omul îşi pierde Fiul, trece la măsuri radicale … după încă aproape patruzeci de ani, care sunt timpul de pocăinţă pentru Israel, până aveau să vină romanii) …
  • puterea acordată credincioşilor de-a accepta adversităţile vieţii şi răutăţile celor răi, pe care Dumnezeu o dă lui Lazăr de exemplu (Luca 16 : 20 – 21, care era sărac, bolnav grav şi flămând şi totuşi nu se revoltă împotriva Celui care putea să-l ajute. Şi totuşi Lazăr acceptă voia Lui Dumnezeu pentru el, a se vedea versetul 25).
  • harul poate consta în intervenţii supranaturale ale Lui Dumnezeu, sau în coincidenţe … în ceva ce se întâmplă exact când ai nevoie !

A se vedea de exemplu :

I Samuel 9 : 14

Şi s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetăţii, au fost întâlniţi de Samuel, care ieşea să se suie pe înălţime”.

I Samuel 11 : 5

Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, şi a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes”.

I Împăraţi 8 : 5

Şi pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărei fiu îl înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa şi ogorul ei. Ghehazi a zis: „Împărate, domnul meu, iată femeia şi iată fiul ei, pe care l-a înviat Elisei”.


De ce îngăduie Dumnezeu aşa probleme (încercări, nedreptăţi) în viaţa mea ? Să observăm doar trei explicaţii :

1. Pentru apropierea de EL …

2. Pentru a dedica mai mult timp rugăciunii …

3. Pentru a stărui în rugăciune şi a sta de vorbă cu Dumnezeu, chiar dacă nu toate cererile mele vor fi îndeplinite …


STUDII ASEMĂNĂTOARE :