Credinciosul adevărat, (II) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6

II. Credinciosul real (adevărat)

Caracteristicile omului credincios. Un astfel de om  :

1. Este stabil (statornic)

Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu …”. (Apocalipsa 21 : 10) Să ne amintim ce scrie despre credinciosul fals : „ … şade pe ape mari”. (Apocalipsa 17 : 1)

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la bun sfârşit”. (Psalmul 1 : 3)

Continue reading „Credinciosul adevărat, (II) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6”

Credinciosul prefăcut (fals), (I) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6

Pom sau pleavă ?

„Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis : „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului ; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei !”

Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.
Continue reading „Credinciosul prefăcut (fals), (I) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6”