Credinciosul prefăcut (fals), (I) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6

Pom sau pleavă ?

„Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis : „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului ; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei !”

Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne.

Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu ; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină : „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.”

Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare”. (Apocalipsa 17 : 1 – 7)

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori ! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui !

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la bun sfârşit.

Nu tot aşa este cu cei răi : ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi. Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire”. (Psalmul 1 : 1 – 6)


În viaţă avem de-a face cu oi şi cu lupi îmbrăcaţi (deghizaţi) în oi. Cum îi putem deosebi ? Numai Duhul ne poate face să vedem realitatea, atunci când ne descoperă ce este în spatele aparenţei, a realităţii afişate.

„ … i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. (I Corinteni 12 : 7)

Apostolului Ioan i s-a arătat (şi spus) :

  • Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari … Şi m-a dus, în Duhul, într-un pustiu … ”. (Apocalipsa 17 : 1, 3)
  • Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu …”. (Apocalipsa 21 : 10 )

Să observăm câteva caracteristici ale fiecărei categorii

I. Falsul credincios

1. Este schimbător, instabil, (neserios), nestatornic

Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis : „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari”. (Apocalipsa 17 : 1)

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori ! … Nu tot aşa este cu cei răi : ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul”. (Psalmul 1 : 1, 4)


2. Pune accentul în special pe exterior (pe aparenţă, este atent la ceea ce arată în afară, la impresia pe care o face / lasă). Iubeşte luxul

Femeia aceasta

  • era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu ;
  • era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare.
  • Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei”. (Apocalipsa 17 : 4) Aur la exterior, gunoaie în interior !

Domnul Isus spunea :

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.

Fariseu orb ! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici !

Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.

Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege”. (Matei 23 : 25 – 28)


3. Are o influenţă negativă asupra celor din jur. Direcţionează / îndreaptă spre păcat

Cu ea au curvit împăraţii pământului ; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei !”… Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.

Pe frunte purta scris un nume, o taină : „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului”. (Apocalipsa 17 : 2, 4 – 5)

(Va continua)