Ca un râu … în mâna Domnului (III) Direcţionarea / Îndreptarea, [Proverbe 21.1]

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea”. (Proverbe 21 : 1)

Ştim cine este Domnul (Isus), dar ce poate face EL ?

Din acest proverb al lui Solomon înţelegem că Domnul Dumnezeu poate schimba decizia împăratului în aşa fel încât să facă voia lui Dumnezeu … chiar dacă împăratul respectiv are cu totul alte planuri.

Noi ştim foarte bine că deciziile unui împărat, erau pentru omul de rând … la fel cum este cursul de apă al unui râu ! Adică ceva ce nu poate fi schimbat. Unui râu nu-i schimbi traseul cum / când vrei tu …

Tot Solomon a afirmat (în Eclesiastul 5 : 8) :

Când vezi în ţară pe cel sărac, năpăstuit şi jefuit în numele dreptului şi dreptăţii, să nu te miri de lucrul acesta !  Căci peste cel mare veghează altul mai mare, şi peste ei toţi, Cel Preaînalt”.

Solomon ne învaţă un mare adevăr : când (dacă) ai o problemă, nu căuta să apelezi la omul important (despre care tu crezi că te-ar putea ajuta), ci mergi direct la Superiorul lui, la Dumnezeu.

Printr-un înger venit de sus, Dumnezeu ne-a transmis următoarele cuvinte (adresate unui om care probabil că avea probleme) :

Nenorocirea nu răsare din ţărână, şi suferinţa nu încolţeşte din pământ. Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.

Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ şi trimite apă pe câmpii”. (Iov 5 : 6 – 10)


Solomon fiind împărat ştia foarte bine că este doar om, indiferent :

  • de cât de important era el (pentru o vreme),
  • de cât de înţelept şi
  • de cât de bogat era.

Solomon era conştient că putea face greşeli (şi chiar a făcut) şi a văzut că dacă nu ar fi Harul lui Dumnezeu nici un om nu ar putea exista. În II Samuel 7 : 15 era scrisă o promisiune a Lui Dumnezeu pentru Solomon : „harul Meu nu se va depărta de la el”.


La fel cum râul depinde de ploaie (de ceea ce vine din Cer de la Dumnezeu), tot la fel omul este un dependent de Dumnezeu.


Pentru a funcţiona normal, un râu (omul credincios) trebuie să :

  • caute constant alimentarea cu apa Lui Dumnezeu : Sfânta Scriptură şi Duhul Sfânt.
  • ştie că fără Isus şi puterea Lui, creştinul nu este de mare folos nici pentru el însuşi nici pentru cei din jurul lui.
  • dăruirea aduce garanţia primirii în continuare. Râul are ca scop transmiterea apei dintr-o parte (cerul) în alta (lacul, marea, oceanul etc.) În Eclesiastul 1 : 7 scrie că : „Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple : ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo”.

O expresie folosită în Biblie este „vi se va da”.

Sunt cel puţin două căi pentru a obţine ceva :

  • cererea (rugăciunea) : „Cereţi, şi vi se va da ; căutaţi şi veţi găsi ; bateţi, şi vi se va deschide”. (Matei 7 : 7)
  • dărnicia : „Daţi, şi vi se va da ; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura”. (Luca 6 : 38)

STUDII ASEMĂNĂTOARE :