86 I 2024. DESCURAJAREA ȘI ÎNCURAJAREA [1 Samuel 17.25-26 I Filipeni 4.13] 26 Martie 2024

86 I 2024. DESCURAJAREA ȘI ÎNCURAJAREA

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 17 : 25 – 26 I Filipeni 4 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Martie 2024 I

Descurajarea și încurajarea. Cel Rău se ocupă cu descurajarea oamenilor, dar Domnul Isus este Cel care ne și încurajează, ne dă îndrăzneala credinței, dar chiar mult mai mult, ne vine în ajutor prin Duhul Lui Cel Bun și Sfânt.

Acest adevăr este ilustrat prin lupta dintre Goliat și David, prin ceea ce făcea Goliat (care este un simbol al Celui Rău) și prin intervenția decisivă a lui David, el fiind un precursor al Domnului Isus.

În I Samuel 17 : 25 – 26 scrie că din armata lui Israel, după ce au fost auzite cuvintele de descurajare ale lui Goliat :

Fiecare zicea : „Aţi văzut pe omul acesta înaintând ? A înaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel ! Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogăţii, îi va da de nevastă pe fiica sa şi va scuti de dări casa tatălui său în Israel.”

David a zis oamenilor de lângă el : „Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta şi va lua ocara deasupra lui Israel ? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului celui Viu ?


David prin înfrângerea lui Goliat, a luat ocara de peste armata lui Israel. Goliat îi jignea de patruzeci de zile, considerându-i a fi incapabili și neputincioși în comparație cu el. Și probabil că Goliat era sigur că nimeni nu avea să îndrăznească să meargă la luptă împotriva lui.

Inima este „depozitul” de vorbe al omului. Dar dintr-un depozit nu poți scoate decât ceea ce anterior ai depozitat acolo.

Omul nu poate scoate din inimă cuvinte de descurajare și de înjosire care-i demoralizează pe ceilalți, dacă anterior nu a adunat mai înainte așa ceva în inima lui.

David a luat ocara” de deasupra lui Israel, în sensul că i-a dovedit lui Goliat că ei, copiii Lui Dumnezeu, nu sunt neputincioși, ci au un Dumnezeu care le dă victoria, lucru care s-a și adeverit (a se vedea I Samuel 17 : 45 – 51).


Prin cuvintele mele, eu aduc încurajare, îndrăzneală sau îi descurajez pe cei cu care vorbesc ?


Iar dacă nici eu nu am parte decât de foarte puțină încurajare, pot să mă îmbărbătez și singur, rostind zilnic în mod repetat cuvintele scrise de apostolul Pavel (în Filipeni 4 : 13) :

Pot totul în Hristos care mă întăreşte”.


Fie ca acest adevăr să ne transforme viața, iar Dumnezeu să ne dea îndrăzneala credinței prin Duhul Lui Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :