85 I 2024. AI CĂZUT, AI FOST DOBORÂT, AI FOST ARUNCAT [1 Petru 5.5-6 I Isaia 14.12–15 I Ezechiel 28.3] 25 Martie 2024

85 I 2024. AI CĂZUT, AI FOST DOBORÂT, AI FOST ARUNCAT !

I Podcast I Pasaje Biblice : I Petru 5 : 5 – 6 I Isaia 14 : 12 – 15 I Ezechiel 28 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Martie 2024 I

Ai căzut, ai fost doborât, ai fost aruncat ! Aceste trei expresii (pe care le găsim scrise în Isaia 14 : 12 – 15), se referă la Cel Rău și exprimă același adevăr și anume faptul că :

„ … „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe”. (I Petru 5 : 5 – 6)

Dumnezeu este Cel care li Se opune celor mândri, dar le oferă bunăvoința Lui celor smeriți. Aceasta înseamnă că Dumnezeu îi știe atât pe cei mândri (care se bizuie pe ei înșiși), dar îi cunoaște și pe cei smeriți care se încred cu adevărat în Dumnezeu

Din Isaia 14 : 12 – 15, despre Cel Rău, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota trei observații, care fac parte din categoria : Așa nu, tocmai pentru ca noi să fim atenți la trăirile noastre interioare.


În primul rând :

1. Cel Rău, nu a luat în calcul faptul că Dumnezeu ştia ce dialog purta el cu sine însuşi !

În Ezechiel 28 : 3, tot despre Cel Rău scrie în mod profetic :

Iată că eşti mai înţelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine …”. Și totuși nu știa că Dumnezeu cunoștea ce gândește el.


În al doilea rând :

2. Cel Rău nu ştia că de Dumnezeu nu se putea ascunde !

El era exact ca împăratul Siriei care căuta să-l prindă pe Elisei, căruia Dumnezeu îi descoperea exact ce gândea el. În II Împăraţi 6 : 12 scrie că :

Unul din slujitorii săi a răspuns : „Nimeni, împărate, domnul meu ; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.”

Acesta a fost adevărul pe care l-a aflat împăratul Siriei care credea că au între ei un trădător.

Și cu toate acestea el a făcut un plan pentru prinderea proorocului despre care știa că Dumnezeu … îi decoperă tot ce gândește el !

Se pare că și azi este la fel … inteligenţa foarte mare are asociată cu ea şi o mare doză de lipsă de înțelepciune !


Și în al treilea rând :

3. Cel Rău deși era Cineva în Cer, în același timp avea intenții ascunse trăind o viață dublă, făcându-și planul de-a ajunge exact ca Dumnezeu (a se vedea Isaia 14 : 14).

Să nu uităm că exact aceasta este minciuna cu care a venit și la primii oameni : „veţi fi ca Dumnezeu” (a se vedea Geneza 3 : 5). Care a fost urmarea ? O știm ! Au fost alungați din Eden.


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a mă încrede total în TINE și de-a nu mă mai baza pe mine însumi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :