85 I 2024. AI CĂZUT, AI FOST DOBORÂT, AI FOST ARUNCAT [1 Petru 5.5-6 I Isaia 14.12–15 I Ezechiel 28.3] 25 Martie 2024

85 I 2024. AI CĂZUT, AI FOST DOBORÂT, AI FOST ARUNCAT !

I Podcast I Pasaje Biblice : I Petru 5 : 5 – 6 I Isaia 14 : 12 – 15 I Ezechiel 28 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Martie 2024 I

Ai căzut, ai fost doborât, ai fost aruncat ! Aceste trei expresii (pe care le găsim scrise în Isaia 14 : 12 – 15), se referă la Cel Rău și exprimă același adevăr și anume faptul că : Continue reading „85 I 2024. AI CĂZUT, AI FOST DOBORÂT, AI FOST ARUNCAT [1 Petru 5.5-6 I Isaia 14.12–15 I Ezechiel 28.3] 25 Martie 2024”

Încăpăţânarea III. Alegerea corectă [1 Petru 5.5-6]

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie.

Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe”. (I Petru 5 : 5 – 6)

Supunerea faţă de autoritatea credincioşilor cu experienţă, opoziţia de care are parte omul mândru, din partea Lui Dumnezeu şi smerirea constantă care atrage bunăvoinţa Divină, sunt paşii obişnuiţi pe care îi face un credincios zi de zi, în apropierea Lui de Dumnezeu.

1. Supunerea faţă de autoritatea credincioşilor cu experienţă
2. Opoziţia Divină de care au parte cei mândri
3. Smerirea credinciosului atrage bunăvoinţa Lui Dumnezeu

Studiu de caz : tinerii credincioşi Continue reading „Încăpăţânarea III. Alegerea corectă [1 Petru 5.5-6]”