78 I 2024. ROD BUN SAU FRUCTELE DE POCĂINȚĂ [Luca 3.7–8 I Romani 6.22] 18 Martie 2024

78 I 2024. ROD BUN SAU FRUCTELE DE POCĂINȚĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 3 : 7 – 8 I Romani 6 : 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 18 Martie 2024 I

Rod bun sau fructele de pocăință. Omul credincios este asemănat în Biblie cu pomul fructifer. În această metaforă, florile pomului sunt echivalentul cuvintelor omului, iar fructele sunt un simbol al faptelor făcute de un om care s-a pocăit cu adevărat.

În Luca 3 : 7 – 8 scrie despre Ioan Botezătorul că :

„ ... zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el : „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare ?

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră … ”.


Un pom altoit va face fructe de calitate, dar un pom sălbatic oricât s-ar forța nu va putea să facă fructe bune.

Această altoire este posibilă numai când un om se întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Atunci el devine o ființă nouă iar această schimbare se aude și prin cuvintele pe care le rostește … dar se vede și prin faptele pe care le face.

Apostolul Pavel a scris despre sfințire, folosind un cuvânt (gr. hagiasmos) care înseamnă „consacrare” sau „sfințire”.

Acest adevăr este notat în Romani 6 : 22, unde sunt scrise cuvintele apostolului Pavel care a spus :

Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică”.

O traducere mai recentă redă acest verset astfel :

Însă acum că ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai lui Dumnezeu, roada pe care o obțineți duce la sfințire și la sfârșitul ei, viața veșnică”. (Romani 6 : 22, New Living Translation)


După întâlnirea cu Dumnezeu, omul păcătos devine credincios având în el o nouă natură, care este din Dumnezeu.

Și la fel ca un pom care nu trebuie să se chinuie pentru a face fructe bune, ci le va face deoarece așa este soiul lui, tot la fel, un om născut din nou (adică născut din Dumnezeu) are o transformare totală a vieții.

Această înnoire interioară va fi vizibilă în exterior mai ales pentru cei din jurul lui care-l cunosc de mai multă vreme, fiindcă deși este tot el (din punct de vedere fizic) totuși nu mai este el, deoarece în interior are un cu totul alt comportament care este vizibil pentru cei din jurul lui.


Tu ai avut parte de această transformare a vieții sau doar te forțezi pentru a fi un om bun ?


Doamne Isuse, vino TE rog și în viața mea și dă-mi mântuirea TA ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :