77 I 2024. DESCENDENȚI DIN CEL RĂU NU DIN AVRAAM [Ioan 8.39–45 I Isaia 14.12–15] 17 Martie 2024

77 I 2024. DESCENDENȚI DIN CEL RĂU NU DIN AVRAAM !

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 8 : 39 – 45 I Isaia 14 : 12 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Martie 2024 I

Descendenți din Cel Rău, nu din Avraam ! Acesta era un adevăr pe care l-au aflat unii dintre contemporanii Domnului Isus (a se vedea Ioan 8 : 39 – 45).

Dar, faptul că aveau nevoie de-o transformare radicală a vieții și că nu erau cu adevărat fiii lui Avraam, ci aveau o natură de șarpe, (adică aveau ceva din Cel Rău în ei), au aflat și cei care au venit la Ioan Botezătorul, pentru a fi botezați de el (a se vedea Luca 3 : 7 – 9).

Dar :
1. cum este Cel Rău,
2. cum se manifestă un șarpe,
3. ce natură,
4. ce fire are el ?

Este important de știut pentru ca, nu cumva să cred și eu despre mine că sunt bine când de fapt s-ar putea ca starea mea spirituală să fie foarte rea !


Despre Cel Rău găsim scris în mod profetic în Isaia 14 : 12 – 15, unde sunt notate aceste cuvinte :

Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor !

Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor !

Tu ziceai în inima ta : „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului !


Din aceste versete reiese că Șarpele Cel Vechi (a se vedea Apocalipsa 12 : 9 și 20 : 2) sau natura Celui Rău are câteva caracteristici :

1. este josnică,
2. este vicleană și
3. este perfidă.


1. În primul rând, natura Celui Rău este josnică

Adică este : „lipsită de demnitate ; mârșavă, abjectă” deoarece despre Cel rău scrie că :
a) „a căzut din Cer”, că :
b) „Cum ai fost doborât la pământ” și că :
c) a „fost aruncat în Locuința Morților”.


2. În al doilea rând, natura Celui Rău este vicleană

În Isaia 14 : 13 scrie despre Cel Rău :

Tu ziceai în inima ta …”, dar bineînțeles, cu gura ÎL lăuda în acele momente pe Dumnezeu.

Viclean este cel :

Care se poartă, vorbește fără sinceritate, ascunzându-și adevăratele intenții (reprobabile)”.


3. În al treilea rând, natura Celui Rău este perfidă

„ … mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt”. (Isaia 14 : 14)

Perfid este cel :

Care, sub o înfățișare binevoitoare sau indiferentă, ascunde răutate, viclenie, necinste ; care vatămă pe cel care îi acordă încredere”. (Cele trei definiții au fost preluate din DEX, 2009)


Nemulțumirea este cuvântul care rezumă poate cel mai bine cum este natura Celui Rău.


Dar, în final pot doar să mă întreb dacă nu cumva, tot nemulțumirea este și caracteristica mea de bază și dacă nu cumva și în mine văd josnicie, viclenie și perfidie ?


Doamne Isuse, înnoiește TE rog frumos și viața mea prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin ! ?


Podcastul poate fi ascultat aici :