76 I 2024. FIII LUI AVRAAM SAU FIII LUI DUMNEZEU ? [Luca 3.8-9 I Ioan 8.39–41, 44] 16 Martie 2024

76 I 2024. FIII LUI AVRAAM SAU FIII LUI DUMNEZEU ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 3 : 8 – 9 I Evanghelia după Ioan 8 : 39 – 41, 44 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Martie 2024 I

Fiii lui Avraam sau Fiii Lui Dumnezeu. Fiecare om de pe pământ s-a născut având o naționalitate. Din prezentul studiu, vom înțelege faptul că pentru Dumnezeu descendența fizică nu este relevantă deoarece nu noi am decis unde să ne naștem și în plus Dumnezeu este Duh (Ioan 4 : 24).

Dar este foarte important nu atât din ce neam sunt, (deoarece aceasta nu a depins de mine), ci dacă sunt născut din Dumnezeu și dacă fac voia Lui. Iar aceste alegeri depind numai de mine.

Reamintim că în Luca 3 : 8 – 9, sunt consemnate cuvintele lui Ioan Botezătorul :

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă : „Avem pe Avraam ca tată !” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.

Securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor : deci, orice pom care nu face rod bun este tăiat şi aruncat în foc.” … ”.

Într-o traducere mai nouă, versetul din Luca 3 : 8 este scris astfel :

Dovediți prin felul în care trăiți că v-ați pocăit de păcatele voastre și v-ați întors la Dumnezeu. Nu vă spuneți unul altuia : „Suntem în siguranță, pentru că suntem descendenții lui Avraam”.

Aceasta nu înseamnă nimic, pentru că vă spun că Dumnezeu poate crea copiii lui Avraam chiar din aceste pietre”. (New Living Translation)


În Evanghelia după Ioan (la capitolul 8 : 39 – 41, 44) este notat un dialog asemănător cu cel de care a avut parte Ioan Botezătorul. Doar că aici Domnul Isus conversa cu Iudeii :

Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam.” Isus le-a zis : „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.

Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” … Voi aveţi de tată pe diavolul … ”.


Vom încheia prezentul studiu accentuând faptul că și din acest pasaj Biblic, înțelegem faptul că pentru Dumnezeu, nu este foarte relevantă descendența fizică deoarece Dumnezeu este Duh (Ioan 4 : 24).

Este însă foarte important nu atât din ce neam sunt, (ceea ce nu depinde de mine), ci dacă sunt născut din Dumnezeu și dacă fac voia Lui.


Această alegere de-a-L primi în viața mea pe Domnul Isus ca Mântuitor al vieții mele și de-a face toată viața mea, voia Lui depinde numai de mine !
Doamne Isuse, ajută-mă să am o astfel de viață ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :