77 I 2024. DESCENDENȚI DIN CEL RĂU NU DIN AVRAAM [Ioan 8.39–45 I Isaia 14.12–15] 17 Martie 2024

77 I 2024. DESCENDENȚI DIN CEL RĂU NU DIN AVRAAM !

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 8 : 39 – 45 I Isaia 14 : 12 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Martie 2024 I

Descendenți din Cel Rău, nu din Avraam ! Acesta era un adevăr pe care l-au aflat unii dintre contemporanii Domnului Isus (a se vedea Ioan 8 : 39 – 45). Continue reading „77 I 2024. DESCENDENȚI DIN CEL RĂU NU DIN AVRAAM [Ioan 8.39–45 I Isaia 14.12–15] 17 Martie 2024”