62 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SUNTEM ÎNTĂRIȚI [Coloseni 2.6-7 I Psalmul 23.1 I I Samuel 17.24–27]

62 I 2023. PRIN CREDINȚĂ SUNTEM ÎNTĂRIȚI

I Podcast I Pasaje Biblice : Coloseni 2 : 6 – 7 I Psalmul 23 : 1 I I Samuel 17 : 24 – 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I I 3 Martie 2023 I

Un al doisprezecelea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că suntem întăriţi atât în domeniul spiritual cât și pe plan sufletesc și fizic.

În Coloseni 2 : 6 – 7 apostolul Pavel a scris :

Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu”.


A întări înseamnă din punct de vedere figurat :

A reconforta, a da puteri fizice sau morale”.

Dar a întări înseamnă și :

a îndura … a mări rezistența … a prinde puteriA deveni mai mare, mai puternic, a se dezvolta”. (DEX, 2009)


Toate acestea le primim de la Dumnezeu prin credință deoarece Dumnezeu, în Numele Domnului Isus ne oferă putere fizică, psihică și spirituală prin Duhul Sfânt.

În momentele grele ale vieții, noi nu ne putem întări, ci Dumnezeu ne întărește, ne dă puterea de care avem nevoie și pe care noi nu o avem în noi înșine.


În Psalmul 23 : 1, David a scris :

Domnul este Păstorul meu”.

David nu a spus :

Eu sunt oiţa Păstorului”.

Este ceva cu totul diferit între a vrea să fii cu Dumnezeu şi a se ocupa El de tine. Una este să te ţii de mâna Lui Dumnezeu şi cu totul altceva este să te ţină Dumnezeu de mână !


Un exemplu de întărire spirituală este în cartea I Samuel 17 : 12 – 51 unde găsim scris despre David și Goliat. Să observăm un singur aspect.

În acest pasaj Biblic este consemnat faptul că mulți oameni trăiau (dar și noi poate trăim tot la fel) doar cu vise și vorbe plus frământarea acelorași dorințe care rămâneau numai la stadiul de vorbe dar cei din armata lui Saul nu treceau la fapte, pentru a-și însuși Promisiunilor Împăratului de care oricare soldat ar fi putut beneficia prin credință.

Dar într-o mare măsură și noi semănăm cu armata lui Saul. Ne tot adunăm la Biserică și vorbim și predicăm despre ce am putea avea și iarăși plecăm de la adunare și iarăși venim la Biserică dar deși în viața de toate zilele auzim aceleași mesaje înjositoare ale lumii și ale celui rău dacă avem frică și nu ne încredem în Dumnezeu nu vom face nimic pentru a schimba situațiile rele de care avem parte.

În I Samuel 17 : 24 – 27 scrie că :

La vederea acestui om, toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui şi i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea : „Aţi văzut pe omul acesta înaintând ?

A înaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel ! Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogăţii, îi va da de nevastă pe fiica sa şi va scuti de dări casa tatălui său în Israel.”

David a zis oamenilor de lângă el : „Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta şi va lua ocara deasupra lui Israel ?

Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oştirea Dumnezeului celui Viu?” Poporul, spunând din nou aceleaşi lucruri, i-a zis : „Aşa şi aşa se va face aceluia care-l va omorî.”

Diferit total de toți a fost David care a îndrăznit să îl înfrunte pe Goliat și a câștigat mai întâi lupta cu el însuși (cu temerile lui) și apoi a învins și în lupta cu Goliat.


Care a fost explicația din spatele faptelor ? De unde a avut David tăria necesară pentru a-l înfrunta și a-l birui pe Goliat ?

În Psalmul 89 : 19 – 24, printr-o vedenie Dumnezeu a spus :

Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr ; am găsit pe robul Meu David şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

Mâna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări. Vrăjmaşul nu-l va prinde, şi cel rău nu-l va apăsa ; ci voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui şi voi lovi pe cei ce-l urăsc. Credincioşia şi bunătatea Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va înălţa prin Numele Meu”.


Așa ceva se poate și azi în Numele Domnului Isus și prin puterea Duhului Sfânt. La final vom reaminti cuvintele scrise de apostolul Petru (în I Petru 5 : 10) și ÎL rugăm pe Dumnezeu să le facă să fi o realitate zilnică de care să ai parte secundă de secundă, zi de zi, toată viața ta (și a mea) :

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi”.


Să ne ajute Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :