63 I 2023. PRIN CREDINȚĂ PRIMIM INSPIRAȚIE ȘI CURAJ [Evrei 11.23 I 1 Samuel 17.24– 30]

63 I 2023. PRIN CREDINȚĂ PRIMIM INSPIRAȚIE ȘI CURAJ SAU PIATRA MICĂ RĂSTOARNĂ GOLIATUL MARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 11 : 23 I I Samuel 17 : 24 – 30 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Martie 2023 I

Un al treisprezecelea beneficiu al trăirii prin credință este faptul că prin credință primim inspiraţie şi curaj.

În Evrei 11 : 23 scrie că :

Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut : pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului”.

Cu ajutorul Lui Dumnezeu în prezentul studiu, doar vom ilustra acest adevăr urmând ca în câteva studii viitoare să acccentuăm cât de importante sunt și inspirația (ce să facem) dar și curajul (îndrăzneala de-a îndeplini ceea ce Dumnezeu ne-a pus în minte și în inimă).


13. Prin credință primim inspiraţie şi curaj

Un exemplu care ilustrează foarte bine acest adevăr este consemnat în cartea I Samuel capitolul 17 : 12 – 51 unde este descrisă lupta dintre David și Goliat. Acest pasaj poate fi intitulat și :

Piatra mică răstoarnă Goliatul mare

1. Inspirația

Goliat a venit cu o surpriză provocându-i pe luptătorii adverși la o luptă inegală. Un uriaș de aproximativ trei metri … i-a provocat la luptă pe oameni care erau cu mai mult de un metru mai mici decât el !

A jucat murdar” cum se spune. Dar totul i s-a întors cu vârf și îndesat. Tot la fel a procedat și David. L-a învins folosind o metodă la care Goliat nu se aștepta … așa că a fost total descoperit în fața atacului de care a avut parte !

Este limpede că David a avut o inspirație de moment și i-a dat prin minte ceva ce lui Goliat avea să-i intre bine în cap.


2. Curajul

Dar David a avut nevoie și de curaj, în primul rând deoarece unul din primii care l-a atacat a fost chiar fratele lui. Se poate ca frații mai mari să te atace pe tine în loc să-l atace și să lupte cu dușmanul comun ?

Se poate, dar nu trebuie să fie luați în seamă cei care „se iau” de altul mai mic decât ei dar nu îndrăznesc să reacționeze la fel față de altul care este mai mare !

În I Samuel 17 : 24 – 30 scrie că :

Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceştia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Şi a zis :

„Pentru ce te-ai coborât tu şi cui ai lăsat acele puţine oi în pustiu ? Îţi cunosc eu mândria şi răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta.”

David a răspuns : „Ce-am făcut oare ? Nu pot să vorbesc astfel ?”

Şi s-a întors de la el ca să vorbească cu altul, şi i-a pus aceleaşi întrebări. Poporul i-a răspuns ca şi întâia dată”.

Dar în al doilea rând, David a fost ținta descurajării care venea chiar din partea împăratului. Dar niciodată nu poți ști pe cine ai în adunare de aceea nu disprețui ce nu cunoști !

Saul a zis lui David : „Nu poţi să te duci să te baţi cu filisteanul acesta [și ce bine este să nu asculți de specialist uneori], căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţea lui.”

David a zis lui Saul : „Robul tău păştea oile tatălui său. Şi când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam şi-l omoram.

Aşa a doborât robul tău leul şi ursul ; şi cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărât oştirea Dumnezeului celui Viu.”

David a mai zis : „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” Şi Saul a zis lui David : „Du-te, şi Domnul să fie cu tine !” (I Samuel 17 : 33 – 37)


Altfel spus este clar că de la Dumnezeu a primit David curajul de-a merge înainte și de-a nu se lăsa influențat de atacurile sau de părerile oamenilor care (poate că aveau mai multă experiență în domeniul respectiv dar este clar că) nu aveau curaj.

Iar David mai întâi i-a transmis împăratului că dacă în turma lui de oi, nici leul și nici ursul nu puteau să facă ce voiau, el nu putea tolera nici comportamentul unui uriaș care-l ataca pe poporul Lui Dumnezeu.

Rezultatul se știe. Prin omul inspirat de sus care a primit și curajul de care avea nevoie și a acționat în consecință a fost rezolvată o situație care aparent era fără ieșire.


Doamne Isuse, dă-mi și mie inspirația de care am nevoie zi de zi dar și curajul de-a face ceea ce Tu îmi ceri ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :