285. SELECTEAZĂ CORECT 81. MODELUL GREȘIT [Romani 11.33–36 I Geneza 27.1-14]

285. SELECTEAZĂ CORECT 81. MODELUL GREȘIT

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 33 – 36 I Geneza 27 : 1 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Octombrie 2022 I

În Romani 11 : 33 – 36, apostolul Pavel a scris : „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu ! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui !
Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului ? Sau cine a fost sfetnicul Lui ? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi ?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci ! Amin”.

Pasajul Biblic la care am ajuns și pe care îl vom studia astăzi, (cu ajutorul Lui Dumnezeu bineînțeles) este Geneza 27 : 1 – 14.

Ce scrie aici ? Despre un tată care a cerut să i se facă o mâncare, în schimbul căreia ar fi dat o binecuvântare !

Și într-adevăr i s-a făcut o mâncare exact pe gustul lui (aceasta arăta și faptul că-i erau cunoscute foarte bine gusturile culinare) iar el drept mulțumire a oferit binecuvântarea promisă.

Doar că nu i-a dat-o celui căruia voia el să i-o ofere … ci exact celuilalt copil, pe care nu voia să-l binecuvânteze.

Iar cel binecuvântat era exact cel pe care Dumnezeu a decis să-l binecuvânteze și astfel s-a făcut voia Lui Dumnezeu.


Să amintim pasajul Biblic la care am ajuns și de la care pornim în prezentul studiu. În Geneza 27 : 1 – 14 scrie că :

Isaac îmbătrânise, şi ochii îi slăbiseră, aşa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, şi i-a zis : „Fiule !” „Iată-mă”, i-a răspuns el. Isaac a zis :

„Iată, am îmbătrânit şi nu ştiu ziua morţii mele. Acum, dar, te rog, ia-ţi armele, tolba şi arcul, du-te la câmp şi adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, şi adu-mi s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri.”

Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său, Esau. Şi Esau s-a dus la câmp, ca să prindă vânatul şi să-l aducă.

Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov : „Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău, Esau : „Adu-mi vânat şi fă-mi o mâncare ca să mănânc ; şi te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea.”

Acum, fiule, ascultă sfatul meu şi fă ce îţi poruncesc. Du-te de ia-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place ; tu ai s-o duci tatălui tău s-o mănânce, ca să te binecuvânteze înainte de moartea lui.” Iacov a răspuns mamei sale :

„Iată, fratele meu, Esau, este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi şi voi trece drept mincinos înaintea lui şi, în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul.”

Mama sa i-a zis : „Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine ! Ascultă numai sfatul meu şi du-te de adu-mi-i.” Iacov s-a dus …”.

Acest pasaj este o ilustrare a faptului că omul cu mintea lui nu poate să îl înțeleagă pe Dumnezeu. Dar conștientizarea noastră că suntem limitați în cunoaștere ar trebui să ne facă să ne smerim înaintea Lui Dumnezeu și să alegem să trăim cum vrea Dumnezeu știind că mintea noastră poate gândi extrem de greșit chiar și în domeniile în care credem noi că suntem infailibili (adică fără greșeală) !


Dar pentru început, în studiul de azi doar vom remarca un aspect al relației părinte-copil, copil-părinte. Pentru aceasta vom pune o întrebarea :

Până unde poate să meargă un copil în ascultarea lui de părinți ?” Până la locul în care părinții îi cer să facă un păcat și să treacă astfel peste voia Lui Dumnezeu …


Ce i-a cerut Rebeca (mama) lui Iacov (fiului ei) să facă ?

  1. Să mintă (că mâncarea este din vânat când ea era de fapt din animale domestice),
  2. să-și înșele tatăl și
  3. să fure identitatea fratelui lui (să se dea drept altul).

Iacov și-a ascultat mama și a obținut binecuvântarea dar în același timp el a avut parte și de un exemplu greșit atât din partea tatălui cât și din partea mamei.


Tatăl nu a procedat corect deoarece a decis să dea o singură binecuvântare, iar ei ei erau doi copii nu erau mulți. Iar de această binecuvântare ar fi beneficiat fratele lui nu el … și oricum, ca educație era nepotrivit și dacă tatăl îi oferea lui binecuvântarea și nu-l binecuvânta și pe fratelelui.


Și mama a fost un exemplu greșit deoarece și-a învățat copilul să obțină ce își dorește folosind căi necinstite. Iar în al doilea rând, copilul a observat că prin el, mama a făcut ce-a vrut cu tatăl lui (adică soția și-a manipulat soțul).


Părinții sunt modele pentru copii, modele pe care tind să le copie și atunci când nu mai sunt cu părinții ci sunt oameni mari.


Să amintim un exemplu asemănător din Biblie, și anume din viața lui Ghedeon. În Judecători 6 : 39 scrie că :

Ghedeon a zis lui Dumnezeu : „Să nu Te aprinzi de mânie împotriva mea, şi nu voi mai vorbi decât de data aceasta”.

Din cuvintele lui Ghedeon reiese clar că se aștepta ca Tatăl din Cer să se mânie imediat când îi spui ceva ce se poate să nu-I fie pe plac. Cum și-a format Ghedeon o astfel de părere despre Dumnezeu, despre Tatăl din Cer ?

A învățat aceasta de la tatăl lui. Noi știm că modul de comportare al tatălui va influența clar modul în care copilul ÎL va percepe pe Dumnezeu care este Tatăl din Cer, iar acest adevăr este valabil chiar și atunci când copilul a devenit adult (și este la casa lui, cum spunem noi).


În Judecători 6 : 30 – 31 scrie că :

Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas : „Scoate pe fiul tău, ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal şi a tăiat parul sfânt care era deasupra lui.”

Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţişat înaintea lui :

  • „Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal ?
  • Voi trebuie să-i veniţi în ajutor ? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineaţă.
  • Dacă Baal este un dumnezeu, să-şi apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul.” … ”.

Este clar că Ioas a dat un răspuns nu foarte blând !


În încheiere, noi părinții să ne cerem iertare de la Dumnezeu … pentru că uneori am fost modele greșite pentru copii și să-L rugăm pe Tatăl din Cer să ne ajute să facem schimbările pe care negreșit Duhul Sfânt ne-a tot spus în timp, că sunt absolut necesare în viața noastră. Doamne Isuse, ajută-mă Te rog și pe mine la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :