284. SELECTEAZĂ CORECT 80. CUNOAȘTEREA UMANĂ ESTE LIMITATĂ [Romani 11.33–36 I Geneza 27.1-14]

284. SELECTEAZĂ CORECT 80. CUNOAȘTEREA UMANĂ ESTE LIMITATĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 33 – 36 I Geneza 27 : 1 – 14 I Eclesiastul 8 : 16 – 17 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Octombrie 2022 I

Pasajul Biblic la care am ajuns și pe care cu ajutorul Lui Dumnezeu îl vom studia în viitorul apropiat, este Geneza 27 : 1 – 14. Ce scrie acolo ?

Despre tatăl care a vrut una și a făcut alta ! Iar ce a făcut a fost că a dat binecuvântarea exact fiului pe care Dumnezeu l-a ales … dar căruia el (tatăl) nu i-ar fi dat binecuvântarea lui deși știa care este voia Lui Dumnezeu !

Doar că voia lui era alta și probabil că s-a gândit cum gândim și noi uneori.

Știu ce vrea Dumnezeu dar nu voi face așa ceva, EL este în Cer, eu sunt unde sunt așa încât facem să fie bine și dacă cumva Dumnezeu se supără pe mine îmi cer iertare pentru ce-am făcut și totul rămâne cum am vrut eu !

Dar lucrurile au ieșit altfel … cum a vrut Dumnezeu !

Ce să mai înțelegi și de aici dar și din multele lucruri care ți „se întâmplă” în viață și care uneori ies total altfel față de modul în care ai vrut tu să decurgă lucrurile ?!

În Romani 11 : 33 – 36, apostolul Pavel a scris :

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu ! Cât de

  • nepătrunse sunt judecăţile Lui şi
  • cât de neînţelese sunt căile Lui !

Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului ? Sau cine a fost sfetnicul Lui ? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi ?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci ! Amin”.

Reamintim în acest context și ce spunea Solomon :

Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea şi să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care şi-o dă omul pe pământ – căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte – am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că

  • omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare ; oricât s-ar trudi el să cerceteze,
  • tot nu va putea afla ; şi chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă,
  • tot nu poate să găsească”. (Eclesiastul 8 : 16 – 17)

Apostolul Pavel a scris : „cât de neînţelese sunt căile Lui” (și el se referea la Dumnezeu). Oare chiar așa să fie ?

În limba română avem câteva expresii asemănătoare :

  • încurcate sunt căile Domnului”,
  • nepătrunse sunt căile Domnului”,
  • neștiute sunt căile Domnului”,
  • nebănuite sunt căile Domnului” etc.

Oare chiar așa să fie ? Chiar așa de imprevizibilă este activitatea Lui Dumnezeu ? Am putea spune că „nepătrunse sunt căile Domnului”, este puțin spus și totuși, dacă ne referim la ajungerea în Cer, Dumnezeu are o Cale de la care nu se abate : Calea este Domnul Isus, este de fapt o Persoană.

Dar, în lumea noastră ce este o cale ? Este un drum iar definiția cuvântului drum este aceasta :

Cale de comunicație terestră, alcătuită dintr-o bandă îngustă și continuă de teren bătătorit, pietruit, pavat sau asfaltat”. (DEX, 2009)


Pe ce căi merge Dumnezeu dintr-un loc în altul atunci când are de rezolvat ceva ?

Întrebarea este greșită deoarece din moment ce Dumnezeu este Omniprezent (adică este prezent pest tot în același timp, deoarece EL nu Se încadrează în timp și spațiu) este evident și faptul că Dumnezeu (și spunem aceste cuvinte cu tot respectul) nu are nevoie să circule pe drumurile publice.

Noi avem nevoie de trasee clare pentru a ajunge dintr-un punct în altul, dar Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva și datorită faptului că EL nu lucrează într-un mod S.T.A.S. deși are principii foarte clare.

Omul dacă vrea să ajungă într-o localitate va folosi doar drumul sau drumurile existente, dar dacă are imaginație, va putea merge și prin locuri neumblate, pentru a ajunge în punctul dorit, dar oricum ar fi noi, oamenii avem nevoie de drumuri clar trasate.

Dumnezeu nu are nevoie de invențiile omului pentru a rezolva ce are de făcut și pentru a-Și îndeplini scopul dorit.
Prin Isaia, Dumnezeu a spus :

Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre”. (Isaia 55 : 8 – 9)

Felul în care vede viața un om de pe pământ este total diferit de modul în care vede viața Dumnezeu, care vede „de sus”.

Dumnezeu are privirea de ansamblu în privința tuturor oamenilor de pe pământ, în privința tuturor zilelor lor (deoarece EL știe tot ce a făcut, tot ce va face azi și tot ce va face fiecare om de pe întreg pământul în decursul întregii lui vieți) !

Și nu doar gândirea Lui Dumnezeu diferă de a noastră ci diferă și modul Lui de acțiune (căile de care se folosește). Și dacă am cunoaște faptele tot nu ar fi suficient, deoarece noi nu cunoaștem motivațiile pe care le au oamenii când decid să acționeze altfel decât ne-am aștepta noi.

În I Corinteni 13 : 9 – 10 scrie :

Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte ; dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi”.


Apostolul Ioan, în I Ioan 5 : 20 a scris :

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică”.

Aceasta este cunoașterea care ar trebui să ne preocupe și anume cunoașterea Domnului Isus !


Doamne Isuse, ajută-mă ca pe zi ce trece să Te cunosc tot mai mult și eu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :