283. SELECTEAZĂ CORECT 79. ÎNTREȚINEREA TRUPULUI [Efeseni 5.29-30 I Coloseni 2.20–23]

283. SELECTEAZĂ CORECT 79. ÎNTREȚINEREA TRUPULUI

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 5 : 29 – 30 I Coloseni 2 : 20 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Octombrie 2022 I

Apostolul Pavel a scris în Efeseni 5 : 29 – 30 : „Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica ; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui”.

Cu privire la întreținerea fizică, apostolul Pavel a notat trei lucruri.

Trupul :
1. nu trebuie să îl urâm ci trebuie să fie,
2. hrănit și
3. îngrijit.


1. Ura față de trup

Pentru a combate învățăturile greșite care au pătruns în Biserica din Colose, apostolul Pavel cu referire la un anumit curent filozofic a scris :

Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea : „Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru !”?

Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au, în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti”. (Coloseni 2 : 20 – 23)

Altfel spus, dacă te porți aspru cu trupul tău și îl lipsești exact de ceea ce are nevoie pentru o bună funcționare, nu vei deveni mai sfânt.


În traducerea Cornilescu scrie despre : „asprimea față de trup” dar literal, această expresie se poate traduce astfel : „împotriva indulgenței față de carne”, („carnea” fiind cuvântul folosit pentru trup, pentru natura umană).

Pentru a înțelege mai bine sensul acestei expresii vom reda alte câteva traduceri :

  • tratarea aspră a corpului” (New International Version),
  • tratamentul dur al trupului” (Berean Standard Bible),
  • neglijarea trupului” (King James Bible),
  • tratamentul sever al corpului” (New American Standard Bible).

Dumnezeu nu vrea să avem o astfel de atitudine, cumva de ură față de corpul nostru.


În al doilea rând, apostolul Pavel a scris despre :

2. Hrănirea trupului

În limba română prin „a hrăni” se înțelege :

A da cuiva să mănânce”. (DEX, 2009)

Pentru a hrăni în greacă este folosit un cuvânt (ektrephó) care înseamnă : „a aduce la maturitate, a hrăni”. Se referă la „o hrănire corespunzătoare în așa fel încât copilul să ajungă om mare” printr-o hrănire eficiente. Datorită unei hrane bune, consistente, copilul se dezvoltă normal.

Ori așa ceva înseamnă grija față de corp, față de trup.


Apostolul Pavel însă a folosit și un al treilea cuvânt și anume :


A îngriji înseamnă :

A avea grijă de cineva sau de ceva, a purta de grijă cuiva …
A avea grijă de sănătatea cuiva”. (DEX, 2009)

Dacă am rămâne doar la atât am realiza că o astfel de exprimare este foarte vagă. De aceea vom privi tot la originalul grec. Aici pentru „a îngriji” este folosit un cuvânt (thalpó) care înseamnă : „a încălzi, a prețui”.

Sensul literal este „a încălzi, a ține de cald” dar adevăratul înțeles este de : „a prețui cu dragoste duioasă, a încuraja cu o grijă blândă”.

Același cuvânt mai este folosit o singură dată în Noul Testament, în I Tesaloniceni 2 : 7 unde este folosită expresia : „ca o mamă care alăptează”, care „ține cu blândețe”.

Prin alăptare, mama nu doar că își hrănește copilul, ci face ceva mult mai mult … îi oferă atât căldura fizică cât și căldura sufletească.


În urmă cu ani de zile am cerut un sfat unui om care la nouăzeci de ani se menținea într-o formă fizică și spirituală extraordinară.

Iar el mi-a spus că a fost atent la rugăciune și în plus (spunea el) :

Când am mâncat, am mâncat și când am postit, am postit”.

Adică, a fost foarte disciplinat cu trupul lui și a avut foarte mare grijă !


Doamne Isuse, ajută-mă Te rog și pe mine nu doar să mă feresc de epuizare … ci mult mai mult, să am o astfel de grijă de trupul meu. Amin !”


Podcastul poate fi ascultat aici :