286. SELECTEAZĂ CORECT 82. CĂILE NEÎNȚELESE ALE LUI DUMNEZEU [Romani 11.33–36 I Isaia 48.6 I Ieremia 33.1-3]

286. SELECTEAZĂ CORECT 82. CĂILE NEÎNȚELESE ALE LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Romani 11 : 33 – 36 I Isaia 48 : 6 I Ieremia 33 : 1 – 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Octombrie 2022 I

În Romani 11 : 33 – 36, apostolul Pavel a scris : „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu ! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui !

Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului ? Sau cine a fost sfetnicul Lui ? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi ?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci ! Amin”.


Pasajul Biblic de la care plecăm (cu ajutorul Lui Dumnezeu bineînțeles) și în prezentul studiu este Geneza 27 : 1 – 14 unde reamintim că scrie despre un tată care a cerut să i se facă o mâncare, în schimbul căreia era gata să ofere o binecuvântare !

Iar aici intervin căile neînțelese ale Lui Dumnezeu, deoarece tatălui respectiv, într-adevăr i s-a făcut o mâncare care era exact pe gustul lui, iar el drept mulțumire a oferit binecuvântarea promisă.

Dar ce nu știa el era faptul că mâncarea nu era pregătită de „bucătarul” ales de el și nici nu era servit în timp ce mânca de fiul pe care voia să-l binecuvânteze.

Așa încât el l-a binecuvântat exact pe copilul pe care nu l-ar fi binecuvântat … iar copilul binecuvântat era exact cel pe care Dumnezeu a decis să-l binecuvânteze dinainte de nașterea lui și practic … fără ca tatăl să vrea a făcut exact voia Lui Dumnezeu !

Apostolul Pavel a vorbit de căile pe care Dumnezeu le folosește spunând că ele sunt neînțelese. Atunci când ne deplasăm pe un drum, noi știm că el are un nume sau un indicativ, iar dacă te uiți pe hartă îl vei putea localiza.

Deci, chiar dacă te afli într-o zonă pe care nu o cunoști, dacă poți afla numele drumului și ai și o hartă sau un GPS la dispoziție, vei afla unde te găsești.

Dacă am cunoaște care sunt căile Lui Dumnezeu, (adică ce metode folosește EL pentru îndeplinirea planurilor Lui), ne-am putea da seama și cam pe unde suntem din punct de vedere spiritual, în drumul nostru spre Cer.


În acest studiu vom face doar câțiva pași în aflarea căilor pe care merge Dumnezeu. Ele sunt notate în Biblie dar nu pot fi deduse fără o călăuzire clară a Lui Dumnezeu.

În Isaia 48 : 6 scrie :

Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum ! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum ?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine”.

De aceea vom nota faptul că :

Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri …”. (Deuteronomul 29 : 29)

Dar nu este destul să știm că există lucruri ascunse, ci vom aminti ce scrie în cartea Ieremia 33 : 1 – 3 :

Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniţei : Aşa vorbeşte Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui nume este Domnul :

Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde ; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” … ”.

Și din Biblie dar și din experiență putem confirma acest adevăr. În timpul perioadelor de necaz, de încercare a credinței, pe o parte suntem testați și avem suferințe … dar pe altă parte, mai ales în astfel de perioade, Dumnezeu ne va vorbi într-un mod foarte direct și ne va descoperi lucruri ascunse, în special din viitor.


Vom aminti un singur exemplu din Noul Testament despre lucrurile ascunse. În Matei 13 : 34 – 35 scrie că :

Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice : „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.” … ”.

Nu toate pildele au fost explicate și nu sunt ușor de înțeles și observăm tot mai mult cum se diluează înțelesul Bibliei, cu explicații care nu vin din Dumnezeu, ci sunt pur și simplu comentarii la limba română.


Ucenicii au fost alături de Domnul Isus o perioadă relativ mică de timp. Ce s-a petrecut în cei peste trei ani de zile, într-o mare măsură, din punctul lor de vedere au fost pur și simplu întâmplări (după înțelegerea lor de la vremea respectivă).

Dar abia după Înviere, apostolii Domnului Isus au înțeles prin Duhul Sfânt ce s-a întâmplat și au putut să pună „cap la cap” ce s-a întâmplat, realizând că totul a decurs conform unui plan bine stabilit iar ei (fără să știe) au împlinit pur și simplu unele proorocii din Biblie.


Și Apocalipsa este o carte care arată partea nevăzută a lucrurilor și cum ce se stabilește în Cer este adus la îndeplinire pe pământ.


Ce trebuie să știm mai ales în aceste zile grele ? Dumnezeu este veșnic, EL stă pe tronul Universului și conduce totul la fel cum a făcut-o dintotdeauna deoarece EL este Atotputernic.

Totul este sub controlul Lui deplin și :

toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat [adică pe noi, creștinii] ; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit”. [Romani 8 : 28 – 30]


Ești copilul Lui Dumnezeu ? Bucură-te ! Nu ești copilul Lui Dumnezeu ? Pleacă-te acum pe genunchi și spune-i Domnului Isus (exact cum ai vorbi cu o persoană care te iubește) :

Doamne Isuse, vino și în viața mea !


Și chiar dacă EL nu îți va vorbi într-un mod supranatural, să fii convins că ești pe drumul bun, să crezi că EL conduce viața ta și totul se îndreaptă spre finalul dorit de Dumnezeu !

Dumnezeu să fie binecuvântat pentru toate ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :