251. SELECTEAZĂ CORECT 47. ȘCOALA NECAZURILOR [2 Petru 1.10 I 2 Samuel 24.12–13 I Evrei 12.1]

251. SELECTEAZĂ CORECT 47. ȘCOALA NECAZURILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : II Petru 1 : 10 I 2 Samuel 24 : 12 – 13 și Evrei 12 : 1 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 08 Septembrie 2022 I

O consecință a neascultării de Dumnezeu este intrarea în Școala necazurilor. De aceea azi vom accentua care sunt consecințele neascultării de Dumnezeu dar trebuie să menționăm faptul că tot necazurile sunt o parte din uneltele folosite pentru sfințirea noastră.

Apostolul Petru a scris :

„ … fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră ; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată”. (II Petru 1 : 10)

Apostolul Petru spunea că dacă un credincios nu este atent la modul în care își trăiește viața, va aluneca din punct de vedere spiritual (a se vedea II Petru 1 : 10, traducerea Cornilescu).


Dar în original nu este folosit cuvântul a aluneca ci ptaió care înseamnă „a cauza poticnirea, a se poticni”.


A poticni înseamnă :

1. A se lovi în timpul mersului cu piciorul de ceva și a-și pierde echilibrul ; a se împiedica. ♦ A cădea (în urma lovirii de ceva). 2. A pune cuiva piedică în mers sau, fig., într-o acțiune. 3. Fig. A întâmpina o dificultate sau a nu izbuti în desfășurarea unei acțiuni”. (DEX, 2009)


Vom fi mai specifici. Un om care trăiește cu Dumnezeu și își dă toate silințele pentru a împlini voia Lui Dumnezeu, este evident că va avea un preț de plătit, dar Dumnezeu va compensa sacrificiul lui păzindu-l de poticnire, de căderile spirituale și de urmările lor.


Poticnirea are cel puțin trei caracteristici :

  1. lovirea,
  2. piedicile și
  3. eșecul.

În primul rând, în ce constă lovirea ?

1. Lovirea

Dumnezeu i-a vorbit prorocului Gad :

Du-te şi spune lui David : „Aşa vorbeşte Domnul : „Îţi pun înainte trei nenorociri ; alege una din ele, şi te voi lovi cu ea.”

Gad s-a dus la David şi i-a făcut cunoscut lucrul acesta, zicând : „Vrei şapte ani de foamete în ţara ta sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmaşilor tăi, care te vor urmări, sau să bântuie ciuma trei zile în ţară ?

Acum alege şi vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.” (II Samuel 24 : 12 – 13)

Trebuie să menționăm că David a beneficiat de-o ofertă specială, dar așa ceva este o excepție … deoarece în general omului care are parte de disciplinarea Divină pur și simplu i se întâmplă cutarea sau cutare lucru !


În al doilea rând, la ce seferă cuvântul piedică ?

2. Piedica

În Evrei 12 : 1 scrie :

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte”.

În versetul amintit mai sus, este folosită metafora alergătorului de pe un stadion antic, care este plin de spectatori ei fiind martori la ce se petrece în timpul acelui concurs. Creștinul este încurajat să se debaraseze de orice greutate inutilă, pentru a putea câștiga premiul.

Ori aici vine surpriza. Întrebarea este :

Ce greutate poate purta cu el un alergător care participă la un concurs ?

Știindu-se inclusiv faptul că el era îmbrăcat foarte sumar !


În limba greacă cuvântul tradus cu „piedică” (în traducerea Cornilescu) este ogkos și înseamnă : „greutate, încărcare”.


Pentru sportivii din antichitate, termenul se referea la „greutatea corporală excesivă” precum și la „îmbrăcămintea” care era inutilă în timpul cursei.

Pentru noi există suficiente greutăți care ne împiedică în drumul nostru spre Cer, dar pe care noi alegem să le transportăm cu noi … dar tot ce mă împiedică în apropierea de Domnul Isus, trebuie îndepărtat din viață !

Și Dumnezeu … să ne ajute să fim foarte atenți la cele două sensuri ale cuvântului „piedică” … să ne ajute să luăm măsurile necesare !


În al treilea rând, în Școala necazurilor există :

3. Eșecul

În Proverbe 5 : 22 – 23 scrie că :

Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie”.

Viața haotică, trăită după conform poftelor și pasiunilor este o cale sigură spre falimentul spiritual, moral și fizic. Dar eșecul are în el sămânța schimbării vieții. Deoarece la greu, omul apelează la Dumnezeu și dacă ia decizii sfinte și ÎL ascultă pe Dumnezeu va avea o viață binecuvântată !


În încheiere notăm o parte din ce este scris în I Timotei 6 : 11 – 12 :

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te lupta cea bună a credinţei ; apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat …”.

Dumnezeu să ne ajute la aceasta ! Amin !


La final amintim faptul că azi dimineață a trecut la Domnul fratele Mihai Balazs. Să Îi cerem Lui Dumnezeu să lase mângâierea Lui în viața Silviei (soția lui) și a urmașilor lor dar și intervenția Lui Dumnezeu în domeniile în care ei au nevoie de-un ajutor pe care oamenii nu îl pot da !

Dumnezeu să facă lucrul acesta, ÎL rugăm frumos ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :