221 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE 4. ATENT SĂ FIE TOT TIMPUL PLIN CU DUHUL SFÂNT [Luca 1.14-15 I Matei 11.7–15 I Maleahi 4.5–6]

221 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE : 4. ATENT SĂ FIE TOT TIMPUL PLIN CU DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 1 : 14 – 15 I Matei 11 : 7 – 15 I Maleahi 4 : 5 – 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 09 August 2023 I

El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale …”. (Luca 1 : 14 – 15)
Acestea sunt câteva dintre cuvintele prin care a fost definit Ioan Botezătorul. El a fost atent să se reumple constant cu putere de sus.

Despre Samson, dușmanii lui erau curioși de unde obține el puterea datorită căruia îi putea înfrânge atât de ușor.

Domnitorii filistenilor și-au dat seama că Samson are o sursă din care se alimentează și au vrut să afle din ce izvor bea acea putere care-l făcea cu totul deosebit.

Noi știm ceea ce ei nu știau. Duhul Sfânt este o Persoană care are putere. Duhul Sfânt venea peste Samson iar în acele momente el devenea de neînvins. Și totuși Samson a fost biruit !

Bateria noastră spirituală va fi descărcată doar dacă noi nu am pus-o la încărcat. Putere de sus există cât nici nu ne imaginăm noi și totuși de ce suntem așa de goi din punct de vedere spiritual ?

Ioan Botezătorul nu a avut niciun merit că a fost umplut „de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale … ” deoarece acesta a fost Harul Lui Dumnezeu pentru el.


Dar a venit vremea în care alegerea de-a fi umplut cu Duhul Sfânt i-a aparținut în totalitate ! Cum a făcut de a beneficiat de putere din Duhul Sfânt ?

Dacă vom citi pasajul din Matei 11 : 7 – 15, unde sunt notate cuvintele pe care le-a spus Domnul Isus despre Ioan Botezătorul, vom observa câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească cel care vrea să fie plin de Duhul Sfânt în mod constant.

Conform cuvintelor Domnului Isus, Ioan Botezătorul :

  1. nu era o trestie clătinată de vânt, altfel spus nu era un om pe care să-l deruteze o învățătură falsă ;
  2. nu era un om cu un nivel de trai ridicat, ci dimpotrivă ducea o viață modestă neavând nici măcar haine comode ;
  3. era un prooroc, un om prin care vorbea Dumnezeu ;
  4. era scris despre el în Vechiul Testament (a se vedea Matei 3 : 3) deoarece el era solul Lui Dumnezeu. Cuvântul pentru sol (gr. aggelos) este același ca pentru înger, mesager sau un trimis al Lui Dumnezeu care spune veștile sau mesajele Lui Dumnezeu ;
  5. eraIlie care trebuia să vină”. Despre el a vorbit Dumnezeu prin proorocul Maleahi (a se vedea Maleahi 4 : 5 – 6) că : „va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor”, altfel spus va reabilita relațiile deteriorate dintre membrii familiilor.

Am putea rezuma cel spuse mai înainte astfel.

Un om care vrea să fie umplut constant cu Duhul Sfânt trebuie să rămână statornic și să-I fie credincios în lucrul încredințat lui.

Dar principala cerință considerăm că este ascultarea deplină de Dumnezeu.

Datorită ascultării noastre de EL, Dumnezeu ne dă puterea de-a-I face voia și din cauza nesupunerilor noastre devenim asemenea lui Samson, oameni care au potențial dar nu este folosit așa cum vrea Dumnezeu deoarece noi ascultăm de natura noastră pământească mai mult decât ascultăm de Dumnezeu !


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos Harul ascultării de Tine și al trăirii vieții având parte tot timpul de plinătatea Duhului Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :