119 I 2024. DE FLORII UN MESAJ PENTRU COPII. AI GRIJĂ CUM TE PORȚI [Marcu 11.1–6 I Matei 21.12–17 I 1 Timotei 3.15] 28 Aprilie 2024

119 I 2024. DE FLORII UN MESAJ PENTRU COPII : AI GRIJĂ CUM TE PORȚI !

I Podcast I Pasaje Biblice : Marcu 11 : 1 – 6 I Matei 21 : 12 – 17 I I Timotei 3 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Aprilie 2024 I

De Florii, un mesaj special pentru copii : Ai grijă cum te porți ! Dacă vrei să-ți fie bine cheamă-l în viața ta pe Isus ca Stăpân și ascultă de Isus cât vei trăi !


În Evanghelia după Matei 21 : 15 – 17 scrie :

Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând : „Osana, Fiul lui David !”, s-au umplut de mânie.

Şi I-au zis : „Auzi ce zic aceştia ?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea : „Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug” ?”

Şi, lăsându-i, a ieşit afară din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a mas acolo”.


Și atunci era așa, dar și astăzi este la fel pentru unii oameni :

Dumnezeu este de vină pentru tot ce se întâmplă pe pământ (din punctul lor de vedere) !

Așa este ?

Nu, bineînțeles că nu este așa.


La Templu, șefii de acolo ÎL învinovățeau pe Isus pentru că acolo erau copii care strigau și vorbeau din Biblie fiind plini de bucurie.

Dar care era adevărul, de fapt, de ce erau supărați pe Isus ?

În Matei 21 : 12 – 14 scrie că :

Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei şi le-a zis :

„Este scris : „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” Nişte orbi şi şchiopi au venit la El în Templu, şi El i-a vindecat”.

Nu este Isus de vină pentru ce fac alții …


Dar care este lecția pentru noi ?

Noi trebuie să știm cum să ne purtăm în Casa Lui Dumnezeu, în Biserică.

Lui Timotei, apostolul Pavel i-a scris :

„ … să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului”. (I Timotei 3 : 15)


Doamne Isuse, vino TE rog în viața mea și dă-mi mântuirea Ta ! Și TE mai rog, ajută-mă și pe mine să mă port frumos atât la Biserică, dar și acasă. La școală și peste tot pe unde merg, să se vadă toți că sunt copilul Tău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :