118 I 2024. CĂDEREA ȘI REABILITAREA SPIRITUALĂ [Ezechiel 33.11 I Iov 36.5 și v. 8 – 11 I 2 Corinteni 5.20] 27 Aprilie 2024

118 I 2024. CĂDEREA ȘI REABILITAREA SPIRITUALĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : Ezechiel 33 : 11 I Iov 36 : 5 și v. 8 – 11 I II Corinteni 5 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Aprilie 2024 I

Căderea și reabilitarea spirituală. În viață, există căderi pe care le plătim, atât cât Dumnezeu consideră că le este prețul ! Dar, trebuie să fim convinși că Dumnezeu vrea reabilitarea noastră spirituală.

Prin proorocul Ezechiel, Dumnezeu a vorbit astfel :

Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea ! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel ?” (Ezechiel 33 : 11)


Și astăzi vom lua ca exemplu de cădere și reabilitare spirituală, pe Samson. Reamintim că în Biblie numele Samson este amintit de patruzeci și două de ori.

Dar în cartea Judecători la capitolul 16, unde este descrisă descrisă pe larg căderea și mai apoi reabilitarea lui spirituală, de nouăsprezece ori scrie despre Samson.

Dar oare de ce s-a alocat mai mult de o treime, din spațiul acordat numelui lui Samson din Biblie, doar pentru a descrie căderea și mai apoi îndreptarea (reabilitarea) lui spirituală ?

Înseamnă că uneori avem mai mult de învățat atât din căderea, dar mai ales din reabilitarea spirituală a unui om (pe care Dumnezeu o face) decât din realizările omului respectiv. Iar adevărul că Dumnezeu vrea să ne reabilităm relația cu EL, trebuie reamintit constant.


În Iov 36 : 5 și mai apoi în versetele 8 – 11, scrie că :

Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni ; şi este puternic prin tăria priceperii Lui … Se întâmplă să cadă în lanţuri şi să fie prinşi în legăturile nenorocirii ?

Le pune înainte faptele lor, fărădelegile lor, mândria lor. Îi înştiinţează ca să se îndrepte, îi îndeamnă să se întoarcă de la nelegiuire”.


Să ne ajute Dumnezeu ca și în această perioadă, să spunem despre Dumnezeu și celor care au fost cândva credincioși, dar din diferite motive, s-au îndepărtat de Dumnezeu.


Și poate că ei trăiesc cu convingerea că Dumnezeu nu-i mai iartă. Lor să le reamintim cuvintele scrise în II Corinteni 5 : 20 :

„ … ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos : împăcaţi-vă cu Dumnezeu !” Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :