222 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE : 5. PREOCUPAT DE EVANGHELIZAREA ȘI MÂNTUIREA CELOR PIERDUȚI [Luca 1.16 I Geneza 31.3 I Isaia 6.5]

222 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE : 5. PREOCUPAT DE EVANGHELIZAREA ȘI MÂNTUIREA CELOR PIERDUȚI

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 31 : 3 I Isaia 6 : 5 I Luca 18 : 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 August 2023 I

A cincea caracteristică a omului plin de Duhul Sfânt este preocuparea pentru evanghelizarea celor pierduţi. Despre Ioan Botezătorul era proorocit că : „El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor”. (Luca 1 : 16)


Practic prin Ioan Botezătorul, Dumnezeu avea să-i aducă înapoi la EL pe cei care este clar că se îndepărtau de EL. Cu autorul Lui Dumnezeu, să observăm trei aspecte :

1. ce înseamnă „a te întoarce”,
2. cum se ajunge la întoarcerea la Dumnezeu și
3. care este efectul unei întoarceri reale la Dumnezeu ?


I. Ce înseamnă a te întoarce ?

În Geneza 31 : 3 scrie că :

Atunci Domnul a zis lui Iacov : „Întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere ; și Eu voi fi cu tine.”

Pentru Iacov „întoarcerea în țara lui” însemna nu numai revenirea în locurile în care a trăit cândva ci și revenirea acasă, la tatăl lui !

Întoarcerea spre Dumnezeu rezidă atât în schimbarea direcției de mers și îndreptarea spre Cer din drumul spre locul de pedeapsă dar constă în special în apropierea de Dumnezeu …


2. Cum se ajunge la întoarcerea la Dumnezeu ?

În Isaia 6 : 5 este descris momentul în care proorocul Isaia realizeză că Dumnezeu este Sfânt. Să observăm ce a spus poorocul :

Atunci am zis : „Vai de mine ! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor !” … ”.

Din acel moment al conștientizării de faptul că sunt pierdut fără Dumnezeu … poate urma întoarcerea la Dumnezeu și solicitarea ajutorului Lui Dumnezeu.

Dacă vom citi pasajul din Isaia 6 : 1 – 7 vom observa că Dumnezeu ne conștientizează de Cine este EL și de cine suntem noi tocmai pentru a ne transforma viața, iar aceasta se face tot prin puterea Lui !


3. Care este efectul unei întoarceri reale la Dumnezeu ?

În Faptele Apostolilor 3 : 19, prin apostolul Petru, Dumnezeu a vorbit astfel :

Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare … ”.

În momentul în care Duhul Sfânt mă convinge de faptul că sunt un păcătos pierdut pentru totdeauna, dacă eu accept Jertfa de pe cruce a Domnului Isus și mă încred în EL ca Stăpân și Mântuitor al vieții mele, EL mă transformă total în acel moment.

A mă întoarce la Dumnezeu poate consta într-o rugăciune sinceră în care să spun din adâncul ființei mele :

Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul !” (Luca 18 : 13)

Expresia „ai milă de mine” este notată în Biblie de douăzeci și trei de ori (în traducerea Cornilescu) și probabil este cea mai eficientă rugăciune pe care o poate face un om când ÎI cere ajutorul Lui Dumnezeu sau ÎL roagă pe Domnul Isus !


De aceea la final să ÎL rog pe Domnul Isus exact cum a făcut orbul Bartimeu care a fost și mântuit și vindecat în urma a două cereri scurte în care I S-a adresat Domnului Isus spunându-I : „ai milă de mine !

După cele două rugăciuni, Domnul Isus a avut milă de el și l-a mântuit dar la și vindecat, (a se vedea Marcu 10 : 46 – 52).


Doamne Isuse, ai milă și de mine !


Podcastul poate fi ascultat aici :