223 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE 6. IMPLICAT ÎN EDUCARE [Luca 1.17 a I Matei 3.1–2, 8, 11]

223 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE : 6. IMPLICAT ÎN EDUCARE

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 1 : 17a I Matei 3 : 1 – 2, 8, 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 August 2023 I

Implicarea în educarea credincioşilor este a șasea caracteristică a credinciosului plin de Duhul Sfânt pe care o regăsim în mesajul care i-a fost transmis preotului Zaharia de înger. În Luca 1 : 17 a, lui Zaharia i s-au spus aceste cuvinte despre copilul care avea să i se nască :

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi … ”.

La ce ne referim când spunem „educare” ? Ioan Botezătorul era chemat să se ocupe atât de educarea părinților care erau îndepărtați de copii lor neascultători dar trebuia să se ocupe și de educarea copiilor neascultători.

Ioan Botezătorul trebuia să se implice în refacerea relațiilor dintre membrii familiei, la acele legături care erau deteriorate de păcat.


În prezentul studiu ne vom limita doar la a nota că pentru restaurarea relațiilor deteriorate care sunt într-o familie este necesar ca cel puțin un membru al acelei familii să se întoarcă la Dumnezeu și să-și reabiliteze relația cu Dumnezeu.

De acolo începe o educare bună deaorece atunci când vorbim despre relații ne gândim la necesitatea de-a acea călăuzirea Lui Dumnezeu în viața de familie dar și de putere de la Duhul Sfânt de care au nevoie părinții pentru a putea trece peste problemele avute din cauza copiilor neascultători.

În Matei 3 : 1 – 2, 8, 11 scrie că :

În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea : „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” …

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră …

Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă ; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”.


Conform acestor cuvinte, întoarcerea la Dumnezeu constă în câțiva pași care depind de om și anume :
1. pocăința care se dovedește prin trăirea cu Dumnezeu, fiind urmată de
2. botezul în apă și mai apoi de
3. botezul cu Duhul Sfânt și cu foc.


Dar totul începe de la auzirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru noi este clar că o grădină nu va produce dacă în ea nu se plantează ceva și la fel de real este faptul că „ogoarele” din jurul nostru (iar aici ne referim la cunoscuții noștri) nu vor avea parte de-o transformare a vieților lor dacă noi nu le spunem Cuvântul Lui Dumnezeu …

Cu evanghelizarea se începe educarea care duce la relații bune. Dar tot de educare este nevoie și în familiile credincioșilor în care relațiile dintre părinți și copii nu sunt bune.

În Dicționarul Scriban din 1939 „a educa” era definit prin :

A crește, a învăța copiiĭ să fie oamenĭ de omenie”.

Ori cea mai eficientă transformare a vieții se face prin predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu prin care Duhul Sfânt produce nașterea din nou, iar acel om care a devenit copilul Lui Dumnezeu ÎI va fi de folos Domnului Isus pentru reabilitarea relațiilor deteriorate din familia lui și din familiile celor cu care va avea de-a face !


Doamne Isuse, ajută-mă Te rog și pe mine să mă implic în evanghelizarea oamenilor nemântuiți și în educarea creștină ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :