224 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE 7. DEDICAT PREGĂTIRII OAMENILOR PENTRU ÎNTÂLNIREA CU DOMNUL [Luca 1.16-17 I Matei 3.3 I Evrei 9.2]

224 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE : 7. DEDICAT PREGĂTIRII OAMENILOR PENTRU ÎNTÂLNIREA CU DOMNUL

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 1 : 16 – 17 I Matei 3 : 3 I Evrei 9 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 August 2023 I

Dedicat pregătirii oamenilor în vederea întâlnirii lor cu Dumnezeu este a șaptea caracteristică a credinciosului plin de Duhul Sfânt pe care o regăsim în mesajul care i-a fost transmis preotului Zaharia de înger. Reamintim că în Luca 1 : 16 – 17, lui Zaharia i s-au spus aceste cuvinte despre copilul care avea să i se nască :

El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El”.

În ultima parte a versetului 17 din Luca 1 scrie despre Ioan Botezătorul că el va fi preocupat : „să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El”.

Oare ce se poate înțelege din această exprimare ? În această parte a versetului sunt folosite două verbe care descriu activitatea lui Ioan Botezătorul. El trebuia să „gătească” și să „pregătească” oamenii pentru momentul în care Domnul Isus avea să își înceapă lucarea publică.

Primul verb folosit este „a găti” și traduce cuvântul grecesc (hetoimazó) care însemnă „a pregăti”. Acest cuvânt este folosit pentru prima dată în Matei 3 : 3 unde scrie :

Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice :
„Iată glasul celui ce strigă în pustiu : „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.” … ”.


Este cunoscut „obiceiul oriental de a trimite înaintea regilor în călătoriile lor persoane care să niveleze drumurile și să le facă circulabile), să pregătească mințile oamenilor pentru a-i oferi lui Mesia o primire potrivită” (a se vedea Lexiconul Biblic).

Această pregătire a „drumului” pentru venirea Lui Mesia, Ioan Botezătorul a făcut-o prin mesajul de pocăință pe care l-a predicat și prin care mulți s-au întors la Dumnezeu. În Matei 3 : 5 – 6 scrie că :

Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el ; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan”.


Al doilea verb care descrie lucrarea lui Ioan Botezătorul este „a pregăti” (gr. kataskeuazó) și are sensul de a pegăti ceva pentru a putea fi întrebuințat conform manualului de instrucțiuni imediat atunci când avea să fie nevoie.

A pregăti” este folosit de exemplul pentru un drum (Matei 11 : 10, Marcu 1 : 1 – 2, ideea fiind că atunci când era nevoie acel drum putea fi folosit cu încredere) sau pentru o casă (Evrei 3 : 3 – 4, care putea fi locuită imediat când era nevoie de ea) sau pentru Cortul Întâlnirii (Evrei 9 : 2 care din momentul în care a fost gata putea fi folosit conform întrebuințării lui oricând).

Chemarea lui Ioan Botezătorul a fost să pregătească oamenii pentru întâlnirea cu Mesia. Această pregătire s-a făcut prin Cuvântul Lui Dumnezeu (pocăință, mărturisire) și prin botezul în apă.

La fel cum ei nu știau când avea să vină Mesia și trebuiau să fie pregătiți din punct de vedere spiritual în orice moment, tot la fel și noi trebuie să fim gata pentru întâlnirea cu Dumnezeu și să nu păstrăm în viața noastră lucruri nerezolvate !


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu gata în orice moment al vieții mele pentru întâlnirea cu Tine ! Amin !