225 I 2023. CONCLUZII LA ÎNMULȚIREA UNTDELEMNULUI [2 Împăraţi 4.1–7]

225 I 2023. CONCLUZII LA ÎNMULȚIREA UNTDELEMNULUI

I Podcast I Pasaj Biblic : II Împăraţi 4 : 1 – 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 August 2023 I

Reamintim că în Noul Testament, omul este comparat cu un vas (fiecare avem un trup), dar trebuie să nu uităm că el ne este împrumutat pentru o vreme după care va trebui să fie dat înapoi.

În perioada numită viață, poate cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne apropiem de cei din jurul nostru și să dăm la o parte barierele care ne separă.

Din interacțiunile cu ceilalți, ne dăm seama cât suntem de goi din punct de vedere spiritual și înțelegem cât de mare este nevoia de Dumnezeu, de mântuire prin Jertfa Domnului Isus și de umplere cu Duhul Sfânt.

Această conștientizare se face prin Cuvântul Lui Dumnezeu, în prezența Duhului Sfânt, mai ales în Casa Lui Dumnezeu care este Biserica.


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti exact aceste trei aspecte care reies din Înmulțirea untdelemnului :
1. în aceeași Casă sunt adunate vasele împrumutate,
2. ele sunt apropiate iar în acea Casă sunt puse împreună unele lângă altele și
3. fiind goale (adică fiindcă nu au nimic în ele) pot fi umplute cu untdelemnul care este turnat în ele.


I. Vasele împrumutate

Pe scurt, întâmplarea cu Înmulțirea untdelemnului redă adevărul că, pentru a scăpa de robia păcatului și a naturii păcătoase (apostolul Pavel spunea de exemplu „cine mă va izbăvi de acest trup de moarte ?”) trebuie ca cineva să ceară ajutorul Omului Lui Dumnezeu (Elisei putem spune că ÎL simbolizează pe Domnul Isus), și mai întâi trebuie să îndeplinească condițiile cerute (oricât de ciudate păreau a fi … la fel cu au fost și „săparea de gropi” sau cu „punerea sării într-un vas” sau cu „lovirea pământului cu mănunchiul de săgeți” etc.

Conta să asculte de Cuvântul Lui Dumnezeu și ei nu erau chemați să înțeleagă Cuvântul sau să pună întrebări cum că „de ce trebuie așa ?” sau să ceară explicații pentru a afla mai dinainte cum aveau să decurgă lucrurile etc. ci trebuiau să aștepte în aceeași casă unde stăteau în spatele ușilor închise „să vină” turnarea untdelemnului în vasele lor care erau împrumutate și venea ziua în care trebuiau restituite ca niște unelte al căror scop a fost atins).

Și mai apoi, datorită Harului Lui Dumnezeu văduva trebuia să creadă că urma să aibă cu ce să plătească acea datorie acumulată în timp, pe care omul dator nu o putea plăti.

Exact această plată (din punct de vedere spiritual) a fost efectuată de Domnului Isus care a plătit cu viața Lui pentru plata păcatelor noastre și mulțumită Lui noi am fost iertați de-o datorie pe care noi nu am fi putut-o plăti.


În al doilea rând, în Înmulțirea untdelemnului se vorbește de :

II. Apropierea vaselor împrumutate

Vasele până să fie aduse în aceeași casă erau despărțite de zidurile caselor în care se găseau, dar o condiție a primirii botezului în Duhul Sfânt este tocmai eliminarea „zidurilor interioare” care ne despart de ceilalți și de Dumnezeu, indiferent din ce material este zidul respectiv : poate să fie păcatul nemărturisit, judecata altuia etc.

Trebuie ca orice zid să fie dat la o parte iar vasele (oamenii) să stea în aceeașia casă, în aceeași sală în care se face stăruința … cum era camera de sus iar acolo să stea deschise față de ceea ce vine de sus prin turnare) … iar în casa văduvei a fost o turnare continuă. Așa este primirea botezului în Duhul Sfânt începând cu Ziua Cincizecimii.


Dar este nevoie și de :

III. Vasele goale

Vasele goale” îi reprezintă pe credincioșii care sunt născuți din nou, dar nu au experimentat botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt și ei își dau seama de golul interior pe care numai Duhul Sfânt îl poate umple.

Prin „vasele împrumutate” aduse în casa văduvei sunt simbolizați oamenii care decid să meargă în aceeași Casă exact cum au făcut apostolii și cei care împreună cu ei au stăruit zece zile pentru primirea Puterii de Sus.

Și azi, tot prin stăruințe se primește botezul în Duhul Sfânt !


Doamne Isuse, ajută-mă să nu uit niciodată că într-o zi va trebui să restitui țărânii acest trup … pe care mi l-ai dat doar pentru o vreme și ajută-mă ca atât cât depinde de mine, prin viața mea să mi-i apropii pe cei din jurul meu și să caut zi de zi, umplerea cu Duhul Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :