220 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE : 3. UN OM CARE ARE PUTERE DE AUTOCONTROL [Luca 1.15 I Eclesiastul 2.10 I Galateni 5.23]

220 I 2023. OMUL PLIN DE DUHUL SFÂNT ESTE : 3. UN OM CARE ARE PUTERE DE AUTOCONTROL

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 1 : 15 I Eclesiastul 2 : 10 I Galateni 5 : 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 August 2023 I

Despre Ioan Botezătorul, tatălui lui i s-a spus : „Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale”. (Luca 1 : 15) Ioan Botezătorul este un exemplu deosebit de om care s-a autocotrolat.

Dar uneori pentru a înțelege un cuvânt este bine să explicăm care este antonimul, de aceea pentru a înțelege ce înseamnă autocontrolul să observăm cum s-a manifestat lipsa de control sau nestăpânirea.

De aceea să luăm un scurt studiu de caz și anume pe Samson. Samson este un bun studiu de caz. De ce ?


Deoarece și nașterea lui a fost promisă tot printr-un înger și în cazul lui se cereau condiții asemănătoare cu cele pe care trebuia să le respecte și Ioan Botezătorul.

În plus ambii au fost caracterizați de prezența Duhului Sfânt, deoarece Dumnezeu nu ne cere ceva fără a ne da și puterea necesară respectării Cuvântului Lui !

Samson avea de luptat cu filistenii care erau dușmanii lui declarați (iar ei pot fi un simbol al Celui rău) dar avea de luptat și cu firea lui pământească iar în acest război interior, Dumnezeu era de partea lui.


Cel rău, în timp ajunge să știe ce ispită să folosească (la ce momeală trage peștele dacă se poate spune așa) pentru a se potrivi exact ispita din afară cu pofta din interiorul nostru (adică să folosească punctele noastre slabe prin care altă dată a văzut că a reușit să ne biruie).

În Judecători 16 : 5 scrie că în cazul lui Samson :

Domnitorii filistenilor s-au suit la ea [la Dalila] şi i-au zis : „Înduplecă-l şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint.”

Problema lui Samson a fost în primul rând pofta lui, pe care el nu și-a controlat-o. Nu a ajuns chiar atât de departe în degradare cum a fost Solomon care a declarat el însuși că :

Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat ; nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, şi aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea”. (Eclesiastul 2 : 10)

Dar pe scara lipsei de autocontrol, Samson a fost mai aproape de Solomon și a fost departe de Ioan Botezătorul care nu s-a compromis cu nimic !


Din cele nouă componente ale Roadei Duhului, ultima (și poate cea mai importantă în felul ei) este înfrânarea poftelor (aceasta este expresia din traducerea Cornilescu din Galateni 5 : 23), dar în greacă este folosit un cuvânt (egkrateia) care se traduce cu : „stăpânire, stăpânire de sine”.

Conform Lexiconului Biblic : „Pentru credincios, egkráteia („stăpânirea de sine, controlul Duhului”) poate fi realizată numai prin puterea Domnului . În consecință, egkráteia („adevărata stăpânire din interior”) este numită în mod explicit un fruct al Duhului Sfânt”.

Este ca și cum Duhul Sfânt mi-ar spune :

Dacă vei consuma acest fruct te vei putea abține de la și de la etc. dar tot ce trebuie să faci este să te alimentezi cu Duhul Sfânt și vei avea puterea de-a te autocontrola nu prin tine însuți, ci prin puterea Lui Dumnezeu”.


Aici a greșit Samson deoarece și-a hrănit poftele lui și tot în acest domeniu a excelat Ioan Botezătorul care s-a supus cu totul voiei Lui Dumnezeu și nu a încălcat Cuvântul Lui Dumnezeu deloc.


Dacă este să fac o comparație, oare cu cine mă asemăn mai mult :

  1. cu Solomon (care la un moment dat și-a permis orice),
  2. cu Samson (care s-a luptat cu el însuși foarte puțin) sau
  3. cu Ioan Botezătorul care este clar că s-a luptat cu sine însuși și a biruit deoarece Dumnezeu l-a ajutat ?

Toți trei au avut o naștere deosebită și haruri pe care cei mai mulți muritori dintre contemporanii lor nici măcar nu au visat (că ar putea să existe o astfel de viață( și un astfel de Har de la Dumnezeu !

Ce i-a diferențiat pe cei trei a fost gradul de supunere față de voia Lui Dumnezeu care în final a fost direct proporțională cu victoria asupra lui însuși sau cu înfrângerea pe care singur și-a provocat-o !


Doamne Isuse, fă-mă conștient de domeniile vieții mele în care sunt slab și dă-mi Harul de-a mă supune voii Tale și astfel să devin vicorios prin Duhul Sfânt asupra mea însumi prin puterea Ta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :