123 I 2024. PIATRA PE CARE AU LEPĂDAT-O ZIDARII I PILDA VIERILOR [Luca 20.17 I Ioan 11.53 I Psalmul 118.22–23] 02 Mai 2024

123 I 2024. PIATRA PE CARE AU LEPĂDAT-O ZIDARII I PILDA VIERILOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 20 : 17 I Ioan 11 : 53 I Psalmul 118 : 22 – 23 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Mai 2024 I

Astăzi ne amintim de ziua în care s-a decis omorârea Domnului Isus. În acest context, să vedem la ce se referă expresia : „Piatra pe care au lepădat-o zidarii ?


Când cineva vrea să facă o construcție, mai întâi elaborează planul, apoi cumpără materialele de construcție iar zidarii aleși trec la lucru.

Construcția dorită de Dumnezeu era Împărăția Lui Dumnezeu, de care trebuiau să se ocupe „preoţii cei mai de seamă şi cărturarii cu bătrânii” (Luca 20 : 1), ei fiind simbolizați de Domnul Isus, (în Pilda vierilor din Luca 20 : 9 – 16) prin zidari.

Ei trebuiau să construiască exact conform planului Lui Dumnezeu, iar în acest plan Divin, exista și „capul unghiului”, acel loc exact în care trebuia pusă Piatra.

În Pilda Vierilor, Domnul Isus este numit : „Piatra din capul unghiului”. Clerul de atunci știa că Piatra este o Persoană despre care scria în Biblie (a se vedea Daniel 2 : 44 – 45) și ei au înțeles că este chiar Domnul Isus.


Dar, au decis ca să arunce exact Piatra cea mai importantă, care trebuia pusă în fundație, în capul unghiului (adică în cel mai important loc). Practic au decis să nu construiască după Proiectul Lui Dumnezeu.

Această lepădare a Pietrei simboliza decizia clerului de atunci, de-a-L omorî pe Domnul Isus pentru ca ei să-și poată păstra autoritatea.

Dar, în vremea aceea, Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus, tocmai pentru refacerea vieții spirituale, deoarece voia Lui Dumnezeu nu se mai făcea în națiunea Israel.


Și exact în mediul religios unde era nevoie de schimbare, se aflau oamenii care, nu au acceptat nici voia Lui Dumnezeu și nici pe Domnul Isus, așa că au hotărât omorârea Lui, adică îndepărtarea Lui, chiar după învierea lui Lazăr (după o minune).

În Ioan 11 : 53 scrie că :

Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare”.


Domnul Isus a spus că :

Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” (a se vedea Luca 20 : 17), dar acesta era doar o parte din citatul preluat din Psalmul 118 : 22 – 23, unde este consemnat că :

Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri”.


La momentul respectiv, Domnul Isus le-a spus care va fi rezultatul final, adică faptul că Piatra va fi pusă la locul decis, iar ei ar fi trebuit să știe că, Dumnezeu era Cel care avea să facă acest lucru (pentru că în Psalmul 118 : 23 scrie că : „Domnul a făcut lucrul acesta”).

Noi știm că într-adevăr Domnul Isus a murit și aparent, planul conducătorilor religioși de atunci, părea că a reușit.

Dar nu au trecut nici două luni și aceluiași cler, apostolul Petru le-a spus despre Domnul Isus că :

El este „Piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” (Faptele Apostolilor 4 : 11)

La momentul respectiv, Biserica Lui Dumnezeu era în plină „construcție” (ne amintim că s-au pocăit inițial trei mii de oameni) și Biserica tocmai lua locul Templului din Ierusalim al cărui scop (și anume reabilitarea spirituală a oamenilor) nu a fost îndeplinit, din cauza conducătorilor religioși.


Vom încheia notând faptul că și atunci, ca de fiecare dată, voia Lui Dumnezeu s-a făcut și se va face, indiferent de răzvrătirea și împotrivirea unora și altora !

Pentru mine, întrebarea este :

Eu mă încadrez în ceea ce Dumnezeu a decis pentru mine sau sunt și eu tot un răzvrătit care face ce vrea el ?


Doamne Isuse, ajută-mă Te rog să învăț din lecția clerului de-acum două mii de ani, și dă-mi puterea de-a mă smeri și de-a accepta pe deplin voia Ta, pentru viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :